czech deutsch  english
návrat na úvodní stránku...

Pobočka Český Krumlov

ARCHAIA jih o.p.s.

V roce 2006 byla zahájena činnost naší pobočky v Českém Krumlově. Ve druhé polovině roku byla byla založena nová obecně prospěšné společnost ARCHAIA jih o.p.s., která se od 1. 1. 2007 osamostatnila a zahájila výkon archeologické památkové péče především v samotném městě a bývalém okrese Český Krumlov i dalších lokalitách jižních či západních Čech a jižní Moravy. Nově vzniklá obecně prospěšná společnost má prozatím dva stálé odborné pracovníky (archeolog Jiří Valkony, asistent archeologického výzkumu a ředitel společnosti Karel Kašák). Ještě v rámci činnosti jihočeské pobočky byl realizován záchranný archeologický výzkum hradu ve Strakonicích a obou tvrzí v Kestřanech u Písku. Sídlo pobočky a nově vzniklé obecně prospěšné společnosti je v bývalé budově Telecomu v Latráně na třídě Míru na českokrumlovském předměstí. Více informací naleznete na www.archaiajih.cz.

ilustrační fotografie