czech deutsch  english
návrat na úvodní stránku...

Výroční zprávy v PDF souborech

Společnost ARCHAIA Praha o.p.s. každoročně vydává vlastním tiskem (náklad minimálně 100 ks) Výroční zprávu za uplynulý rok (od svého založení v roce 2002). Výroční zpráva za uplynulý rok je vždy vyhotovena do konce června následujícího roku a schválena správní radou společnosti. Následně je publikována v tištěné podobě a umístěna na webové stránky společnosti. Zpráva obsahuje základní informace o činnosti společnosti v předcházejícím roce, popisuje změny ve statutárních orgánech společnosti, seznamuje s členy správní a dozorčí rady, včetně zápisů ze společných zasedání, podrobně informuje o neziskových aktivitách společnosti, nerespektování platných zákonných norem i o všech archeologických aktivitách (záchranné, zjišťovací archeologické výzkumu, archeologické výzkumy prováděné formou dohledu, soubory zpracovávané v našich laboratořích a další informace). Dále jsou prezentovány výsledky naší vědecko-výzkumné činnosti směřované k obdorné i laické veřejnosti (přehled nálezových zpráv, publikační činnost, účast na konferencích, přednášková činnost, dobročinné aktivity apod.). Detailní pozornost je věnována hospodaření společnosti v uplynulém roce a přiložena bývá také zpráva auditora o výsledku ověření správnosti roční účetní závěrky za minulý rok. Zpráva je doplněna přehledem organizační struktury společnosti, statutárních orgánů a personálního obsazení společnosti s adresářem.

Přípravou, redakcí a technickou redakcí Výročních zpráv se zabývá především Jolana Příhodová a Vojtěch Kašpar, společně s účetním oddělením, které připravuje výsledky hospodaření společnosti. Možné přípomínky, dotazy či doplňky je možno adresovat na jolka.prihodova@seznam.cz nebo kaspar@archaia.cz.

BIN VZ_2002.pdf (108,4 kB)

BIN VZ_2003.pdf (611,8 kB)

BIN VZ_2004.pdf (1 343,9 kB)

BIN VZ_2005.pdf (1 378,0 kB)

BIN VZ_2006.pdf (2 615,6 kB)

BIN VZ 2007.pdf (9 547,7 kB)

BIN VZ 2008.pdf (9 305,1 kB)

BIN VZ 2009.pdf (12 407,9 kB)

BIN VZ 2010.pdf (12 121,9 kB)

ilustrační fotografie