czech deutsch  english
návrat na úvodní stránku...

Zakládací listina

1. Zakládací listina obecně prospěšné společnosti ARCHAIA Praha o.p.s. byla schválena 13. 11. 2000 na valné hromadě občanského sdružení ARCHAIA o.s. (zakladatel).

2. Následně byla 16. 4. 2002 sepsána zakládací listina formou notářského zápisu.

3. 27. 5. 2002 byla obecně prospěšná společnost ARCHAIA Praha o.p.s. zapsána Městským soudem v Praze do rejstříku obecně prospěšných společností (odd. O, vložka č. 252).

4. Stávající znění zakládací listiny bylo předloženo zakladatelem (ARCHAIA o.s.) a schváleno správní radou společnosti na jejím 25. zasedání dne 5. května 2011. Následně bylo založeno do sbírky listin vedené Městským soudem v Praze.

 

PDF ARCHAIA_Zakladaci_listina_2011.pdf (2 085,5 kB)

Zakládací listina Archaia Praha o.p.s.

ilustrační fotografie