czech deutsch  english
návrat na úvodní stránku...

Laboratoř Praha

Laboratoř archeologického výzkumu byla dlouhodobě (1995-2014) umístěna v podkroví barokně upraveného objektu čp. 553 v Celetné ulici 2 Na Starém Městě pražském. Původně se jednalo o zázemí doposud neukončeného výzkumu dvora a dvorních křídel Sixtova domu, který kontinuálně probíhal do roku 1998. Poté byl výzkum přerušen a doposud je zastaven. Dostatečně velké prostory laboratoře umožňovaly nejen základní ošetření archeologických nálezů (mytí, sušení a číslování), ale i složitější konzervační práce (lepení a sádrování keramických nádob, základní konzervace skla, železa či barevných kovů) a následné práce s archeologickým materiálem (sklad, zpracování archeologických nálezů).

V současné době je archeologická laboratoř umístěna v prostoru našich kanceláří ve Vratislavově ulici v Praze 2 (podrobněji zde).

ilustrační fotografie