czech deutsch  english
návrat na úvodní stránku...

Depozitář Plchov

Archiv a depozitář archeologických nálezů společnosti ARCHAIA Praha z.ú. se nalézá v bývalé sušičce chmele v areálu Agro Plchov u Třebíze na Slánsku. V monumentální budově má naše společnost pronajata dvě patra, ve kterých je umístěno přibližně 10 000 banánových beden s archeologickými nálezy. Veškeré dosavadní přírůstky byly v průběhu roku 2005 a 2006 kompletně zrevidovány, obnoven byl obalový materiál a byla provedena nová katalogizace. K depozitáři existuje lokační seznam a v databázovém SW je možno se v něm rychle orientovat. V budově je zařízena badatelna, vybavená pro práci s archeologickým materiálem (příruční sklad nálezů, velký stůl) a základním vybavením pro krátkodobé obývání.

Příloha ve formátu pdf:
přehled archeologických nálezů z jednotlivých výzkumů uložených v našem depozitáři.

ilustrační fotografie