czech deutsch  english
návrat na úvodní stránku...

Co děláme

Výzkum a ochrana památek

Provádíme:

 • záchranné a předstihové archeologické výzkumy na území celé České republiky především s důrazem na širší pražskou sídelní aglomeraci
 • zjišťovací archeologické výzkumy na lokalitách ohrožených stavebním záměrem, územním plánem atd.
 • stavebněhistorické průzkumy (SHP) a archivní průzkumy
 • zpracování historického vývoje území nebo historické topografie objektu či parcely
 • konzultační, poradenskou a informační činnost v oblasti archeologie, historie a památkové péče
 • vědeckovýzkumnou činnost v oblasti archeologie, historie a památkové péče
 • konzervace a speciální analýzy archeologických pramenů
 • správu a odborné zpracování movitých archeologických památek až po předání do muzeí

Prezentace pro veřejnost:

 • široké spektrum tématických přednášek, seminářů, kurzů či koncipovaných bloků pro školy, spolky, společnosti, firmy či zájmová sdružení o archeologii, archeologických výzkumech, stavbách a historii jednotlivých lokalit a historických památek
 • rozsáhlé výstavy i drobné instalace a expozice
 • dny otevřených dveří na právě prováděných výzkumech s výkladem a prohlídkou
 • návštěvy našeho Malého muzea archeologie s výkladem
 • vydavatelská činnost spojená s vydáváním odborných i populárně naučných publikací či specializovaných softwarů

Archeologický výzkum lze využít jako součást prezentace investorské firmy:

 • krátkodobé prezentace archeologických nálezů při slavnostních příležitostech (např. pokládání základního kamene, slavnostní otevření objektu)
 • dlouhodobé expozice z archeologických výzkumů v sídle či veřejných prostorách investorské firmy či uživatele zkoumaného objektu
 • bezplatnou prezentaci investorské firmy během zpravodajství o nálezech a výsledcích archeologického výzkumu v tisku, rozhlase a TV
 • příprava propagačních tiskovin či CD disků za účelem prezentace firmy podílející se na záchraně našeho historického dědictví
 • přednášky a semináře o jednotlivých výzkumech pro stavebníka v rámci jeho prezentace
ilustrační fotografie