czech deutsch  english
návrat na úvodní stránku...

Historie společnosti

Schéma společnosti Archaia

Schéma společnosti Archaia

Období konstituční

1991

Každoroční mezinárodní letní školy archeologie pro mladé zájemce z celé Evropy.
- registrace občanského sdružení Ministerstvem vnitra ČR

1992

- vznik myšlenky vytvoření nestátní archeologické organizace

1993

Občanské sdružení provádí záchranné archeologické výzkumy a výkon archeologické památkové péče.
- občanské sdružení obdrželo povolení k provádění archeologických výzkumů
- faktický vznik funční organizace (personální zajištění)
- první den otevřených dveří na archeologickém výzkumu (Příbram)
- zahájení samostatné výzkumné aktivity - záchranné archeologické výzkumy

1994

Existence archeologického parku v Praze 6 v Liboci. Probíhají vzdělávací kurzy pro mladší a středoškolskou mládež (Klub mladých archeologů).
- sdružení získává od Prahy 6 na 35 let pozemek v Praze Liboci za účelem provozování archeologického parku
- realizace prvního pásma vzdělávacích pořadů pro mládež v archeologickém parku
- zahájena podpora publikačních aktivit jiných subjektů

Období stabilizace rozvoje

1995

Probíhají letní tábory experimentální archeologie pro mládež.
- první tábor experimentální archeologie pro mladší a středoškolskou mládež
- vedle podpory publikačních aktivit jiných subjektů vydává sdružení sborník Archeologické fórum
- realizace první výstavy z výsledků vlastních archeologických výzkumů (Rokycany)

1996

- obci předložen projekt na Archeologické vzdělávací středisko v Liboci
- zahájení výstavby prvních replik v archeologickém parku a slavnostní zahájení jeho činnosti

1997

Brněnské regionální pracoviště součástí občanského sdružení.
- vznik brněnského regionálního pracoviště
- antický cyklus přednášek v archeologickém parku v Liboci

1998

- realizace největšího pravěkého archeologického výzkumu v Kněževsi
- dokončení první repliky historické stavby v archeologickém parku v Liboci

1999

Existence plzeňského pracoviště.
- vznik plzeňského regionálního pracoviště
- poprvé se koná Týden experimentální archeologie v archeologickém parku v Liboci pro děti, které jsou o prázdninách v Praze

2000

Týdny experimentální archeologie v Liboci.
- vznik zakládacích listin obecně prospěšných společností (ZIP, Archaia Brno a Archaia Praha)
- rozvoj aktivit v archeologickém parku v Liboci

Období transformační

2001

Samostatná existence ZIP o.p.s. (Plzeň).
- registrace plzeňského regionálního pracoviště rejstříkovým soudem a následné oddělení
- registrace brněnského regionálního pracoviště rejstříkovým soudem
- Archaia Praha o.p.s. získává povolení Ministerstva kultury k provádění archeologických výzkumů

2002

Samostatná existence Archaia Brno o.p.s.
- oddělení a delimitace brněnského regionálního pracoviště (Archaia Brno o.p.s.)
- registrace společnosti Archaia Praha o.p.s. rejstříkovým soudem
- Praha 6 zahájila rekonstrukci hlavní budovy v archeologickém parku demolicí střechy

2003

Samostatná existence Archaia Praha o.p.s. Pokračování existence občanského sdružení.
- Archaia Praha o.p.s. zahajuje fakticky svou činnost a převzala od občanského sdružení výkon archeologické památkové péče
- obec Praha 6 zastavila finanční podporu rekonstrukce hlavního objektu v archeologickém parku v Liboci (paralyzuje většinu aktivit v parku)

2004

- občanské sdružení vede neúspěšné pokusy o oživení stavební aktivity v archeologickém parku s obcí Praha 6
- profesní složka občanského sdružení se postupně přesouvá do struktur obecně prospěšné společnosti
- Archaia Praha o.p.s. vykonává archeologickou památkovou péči

2005

- občanské sdružení vede neúspěšné pokusy o oživení stavební aktivity v archeologickém parku s obcí Praha 6

Období stabilizační

2006-9

- společnost ARCHAIA Praha o.p.s. provádí rozsáhlou činnost na poli záchranných archeologických výzkumů
- probíhá zpracování rozsáhlých archeologických výzkumů z let 2003-4 (především náměstí Republiky)
- společnost provádí řadu neziskových projektů a aktivit
- každodenní činnost společnosti dokládá stabilizaci a zabydlení společnosti v neziskových strukturách
Schéma společnosti Archaia (169,8 kB)

formát PDF (velikost 169,8 kB)

ilustrační fotografie