czech deutsch  english
návrat na úvodní stránku...

Download

Nad lištou v horní části této strany je seznam volně stažitelných dokumentů, které prezentují široké spektrum činností naší společnosti. Vedle výročních zpráv z jednotlivých let existence naší společnosti jsou zde umístěny články věnované problematice archeologie Prahy, přičemž na elektronické prezentaci a publikaci výsledků studia pražské sídelní aglomerace bychom rádi spolupracovali s dalšími organizacemi. V PDF dokumentech jsou k dispozici také články publikované ve sborníku Studies in Post-medieval Archaeology z konference Forum Archaeologiae Post-medievalis. Studentům poslouží teze přednášek či přednáškových cyklů, dokumenty k památkové péči či platné zákonné normy potom umožní stavebníkům, společně s populárními články v rubrice Archeologie v kostce pro stavebníky, zorientovat se v komplikované legislativě a standardních postupech při zajištění zákonného záchranného archeologického výzkumu.

ilustrační fotografie