czech deutsch  english
návrat na úvodní stránku...

Výroční zprávy

Výroční zprávy společnosti ARCHAIA Praha o.p.s.

Společnost ARCHAIA Praha o.p.s. každoročně vydávala vlastním tiskem (náklad minimálně 100 ks) výroční zprávu za uplynulý rok (od svého založení v roce 2002). Výroční zpráva za uplynulý rok byla vždy vyhotovena do konce června následujícího roku a schválena správní radou společnosti. Následně byla publikována v tištěné podobě a umístěna na webové stránky společnosti. Zpráva obsahuje základní informace o činnosti společnosti v předcházejícím roce, popisuje změny ve statutárních orgánech společnosti, seznamuje s členy správní a dozorčí rady, včetně zápisů ze společných zasedání, podrobně informuje o neziskových aktivitách společnosti, nerespektování platných zákonných norem i o všech archeologických aktivitách (záchranné, zjišťovací archeologické výzkumu, archeologické výzkumy prováděné formou dohledu, soubory zpracovávané v našich laboratořích a další informace). Dále jsou prezentovány výsledky naší vědecko-výzkumné činnosti směřované k obdorné i laické veřejnosti (přehled nálezových zpráv, publikační činnost, účast na konferencích, přednášková činnost, dobročinné aktivity apod.). Detailní pozornost je věnována hospodaření společnosti v uplynulém roce a přiložena bývá také zpráva auditora o výsledku ověření správnosti roční účetní závěrky za minulý rok. Zpráva je doplněna přehledem organizační struktury společnosti, statutárních orgánů a personálního obsazení společnosti s adresářem.

Přípravou, redakcí a technickou redakcí Výročních zpráv se zabývá především Jolana Příhodová a Vojtěch Kašpar, společně s účetním oddělením, které připravuje výsledky hospodaření společnosti. Možné přípomínky, dotazy či doplňky je možno adresovat na jolka.prihodova@seznam.cz nebo kaspar@archaia.cz.

PDF VZ_2002.pdf (108,4 kB)

PDF VZ_2003.pdf (611,8 kB)

PDF VZ_2004.pdf (1 343,9 kB)

PDF VZ_2005.pdf (1 378,0 kB)

PDF VZ_2006.pdf (2 615,6 kB)

BIN VZ 2007.pdf (9 547,7 kB)

BIN VZ 2008.pdf (9 305,1 kB)

BIN VZ 2009.pdf (12 407,9 kB)

BIN VZ 2010.pdf (12 121,9 kB)

ilustrační fotografie