czech deutsch  english
návrat na úvodní stránku...

Články k pražské archeologii

Články k pražské archeologii

Na této stránce bychom rádi prezentovali nejen vlastní publikační aktivity věnované problematice pražské archeologie, ale především elektronickou podobu rozsáhlého množství dosavadních publikovaných textů, které jsou roztroušeny nejen v hlavních periodikách, ale často také ve velmi těžko dostupných publikacích. Právě těžko dostupné texty k dějinám hlavního města Prahy bychom rádi na našich stránkách zpřístupnili širší veřejnosti. V této souvislosti bychom rádi využili i Vašich archivů a případnou Vaši spolupráci na tvorbě této části našich stránek. V případě Vašeho zájmu spolupracovat s námi na plnění tohoto záměru prosím kontaktujte kaspar@archaia.cz, katerina@archaia.cz nebo praha@archaia.cz.

PDF Rotunda sv. Longina (1 907,8 kB)

Článek Rotunda sv. Longina a osada Rybník na Novém Městě pražském vyšel ve sborníku Gorgoneion I. (k 90. narozeninám doc. JUDr. et PhDr. Dobroslava Líbala, DrSc.) v r. 2003

PDF Co mohou archeologove ocekavat... (128,7 kB)

Příspěvek Co mohou očekávat archeologové na Novém Městě pražském na počátku nového tisíciletí? by publikován ve sborníku Forum Urbes Medii Aevi I. v r. 2004

PDF Predlokacni zastavba v Klimentske ulici... (343,5 kB)

Příspěvek Předlokační zástavba v Klimentské ulici na Novém Městě pražském byl publikován ve sborníku Forum Urbes Medii Aevi II v r. 2005

PDF Romansky palac na nam. Republiky.pdf (1 452,6 kB)

Článek Objev kamenného románského paláce na Novém Městě pražském byl publikován ve sborníku Forum Urbes Medii Aevi III v r. 2006

PDF Ustni hygiena v novoveku (530,7 kB)

Příspěvek Ústní hygiena v novověku (Nálezy kostěných zubních kartáčků na náměstí Republiky v Praze) byl publikován v periodiku Archeologie ve středních Čechách 11/2 v r. 2007.

PDF Dymky z nam. Republiky (379,8 kB)

Teze přednášky pro Společnost přátel starožitností uskutečněné v březnu r. 2007

PDF Kostene hraci predmety_ASC12_2.pdf (1 531,7 kB)

Příspěvek Kostěné předměty určené ke hrám (Z nálezů na náměstí Republiky v Praze) byl publikován v periodiku Archeologie ve středních Čechách 12/2 v r. 2008.

PDF Staleta Praha 2_2009-Vysohlid.pdf (425,1 kB)

Příspěvek Keramické a porcelánové dýmky z Malé Strany byl publikován ve sborníku Staletá Praha v r. 2009

ilustrační fotografie