czech deutsch  english
návrat na úvodní stránku...

Články FAP

Konference Forum Archaeologiae Post–mediaevalis (FAP) a sborník Studies in Post-Medieval Archaeology (SPMA)

Společnost ARCHAIA Praha z.ú (dříve o.p.s.) od roku 2006 pořádala vědeckou konferenci zaměřenou na novověkou archeologii. Z konference vydávavala společnost specializovaný cizojazyčný sborník Studies in Post-Medieval Archaeology (anglický text příspěvků, německy abstrakt a české resumé).

 

První svazek byl vydán (editor Zdeněk Smetánka a Jaromír Žegklitz) Archeologický ústavem Československé akademie věd v roce 1990 (328 str. s ČB obr.; dnes rozebrán). Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. vydal společně se společností ARCHAIA Praha o.p.s. v roce 2007 digitální podobu tohoto sborníku ve formátu PDF na CD.

Druhý svazek vydala v roce 2007 (editor Jaromír Žegklitz) společnost ARCHAIA Praha o.p.s. (412 str. s barevnými obr.). Zároveň byl vydán sborník v digitální podobě na CD ve formátu PDF.

Třetí svazek vydala v roce 2009 (editor Jaromír Žegklitz) společnost ARCHAIA Praha o.p.s. s finanční podporou Euroffice Praha-Brusel a.s. (516 str. s barevnými obr.). Sborník dosud nebyl vydán v digitální podobě na CD ve formátu PDF.

Čtvrtý svazek vydala v roce 2012 (editor Jaromír Žegklitz) společnost ARCHAIA Praha o.p.s. s finanční podporou pana Pavla Bratinky (512 str. s barevnými obr.). Sborník nebyl vydán v digitální podobě na CD ve formátu PDF.

Zde máte k dispozici první dva svazky sborníku v elektronické formě ve formátu PDF (v obou sbornících jsou vytvořeny záložky, tak aby bylo  v dokumentu možno se rychle a bez hledání dostat na konkrétná příspěvek, který Vás zajímá):

BIN SPMA1_1990.pdf (32 468,6 kB)

BIN SPMA2_2007.pdf (33 792,8 kB)

ilustrační fotografie