czech deutsch  english
návrat na úvodní stránku...

Dokumenty k památkové péči v ČR

Věcný záměr nového památkového zákona

Ministerstvo kultury ČR pracuje na znění nové zákonné předlohy, která by nahradila stávající zákon o státní památkové péči 20/87Sb., v platném znění. V současné době je k oponentuře zpřístupněn věcný záměr nové legislativy - zákona o památkovém fondu. Zde přinášíme jeho variantu přístupnou na stránkách Ministerstva kultury České republiky. Vedle tohoto textu přinášíme Hodnocení dopadů regulace (Regulatory Impact Assassment RIA) pro nový památkový zákon a Závěrečnou zprávu - Shrnutí závěrů z Hodnocení dopadů regulace (Regulatory Impact Assassment RIA) pro nový památkový zákon. Oba tyto dokumenty vypracovala společnost EEIP, a.s. pro Ministerstvo kultury ČR.

ilustrační fotografie