czech deutsch  english
návrat na úvodní stránku...

Archeologie v kostce pro stavebníky

Časopis PROJEKT

Od roku 2005 přispívá Vojtěch Kašpar pravidelně do specializovaného odborného měsíčníku o architektuře, který se zaměřuje na stavby, interiéry a materiály (vydává Mladá fronta a.s.). Díky prozíravosti a úsilí šéfredaktora Jana Bartáčka a editora Ondřeje Vaněčka vznikl seriál, věnovaný archeologické památkové péči na stavbách, který postupně popisuje všechny nezbytné postupné kroky, možnosti přístupu, metody a postupy zajištění zákonného záchranného archeologického výzkumu na současných stavbách.
Vedle seriálu, věnovanému problematice archeologické památkové péči na současných stavbách, se v časopisu Projekt průběžně objevují články Vojtěcha Kašpara věnované propojení archeologie a architektury. Vedle prezentace výsledků archeologických výzkumů na konkrétních významných moderních stavbách se zde objevují články věnované demonstrační úloze architektury, její reklamní funkci, střešním krytinám v archeologických pramenech, archeologii komerčních ploch, praktikám spojeným se stavbou domu a dalším spíše esejistickým textům věnovaným problematice komplikovaných vztahů člověka, archeologie, architektury, přírody a životního prostředí v průběhu časů dávno či velmi dávno minulých.
PDF Sladovna Nymburk.pdf (412,7 kB)

PDF Dům jako poutač (136,1 kB)

PDF Stavba domu magická (392,2 kB)

Stavební, autorský a technický dozor investora - Dashofer Verlag

Na základě seriálu o archeologické památkové péči v časopisu Projekt vznikl zhuštěný text pro nakladatelství Dashofer Verlag (text byl publikován v příručce Stavební, autorský a technický dozor investora). V tomto textu se Vojtěch Kašpar snaží stručnou formou seznámit stavebníky s povinností zajištění záchranného archeologického výzkumu na stavbě, s konkrétními postupy, legislativními normami, přístupy, metodami archeologického výzkumu a jeho nedílnými součástmi.
ilustrační fotografie