czech deutsch  english
návrat na úvodní stránku...

PDF našich publikací

Společnost ARCHAIA Praha o.p.s. od roku 2006 pořádala vědeckou konferenci zaměřenou na novověkou archeologii. Z konference vydávala společnost ARCHAIA Praha o.p.s. specializovaný cizojazyčný sborník Studies in Post-Medieval Archaeology (anglický text příspěvků, německy abstrakt a české resumé).

 

První svazek byl vydán (editor Zdeněk Smetánka a Jaromír Žegklitz) Archeologický ústavem Československé akademie věd v roce 1990 (328 str. s ČB obr.; dnes rozebrán). Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. vydal společně se společností ARCHAIA Praha o.p.s. v roce 2007 digitální podobu tohoto sborníku ve formátech pdf na CD.

BIN SPMA1_1990.pdf (32 468,6 kB)

Druhý svazek vydala v roce 2007 (editor Jaromír Žegklitz) společnost ARCHAIA Praha o.p.s. (412 str. s barevnými obr.). Zároveň byl vydán sborník v digitální podobě na CD ve formátech pdf.

BIN SPMA2_2007.pdf (33 792,8 kB)

Třetí svazek vydala v roce 2009 (editor Jaromír Žegklitz) společnost ARCHAIA Praha o.p.s. s finanční podporou Euroffice Praha-Brusel a.s. (516 str. s barevnými obr.). K vydání sborníku ve formátu pdf na CD dojde později.

Čtvrtý svazek vydala v roce 2012 (editor Jaromír Žegklitz) společnost ARCHAIA Praha o.p.s. s finanční podporou pana Pavla Bratinky (512 str. s barevnými obr.).

ilustrační fotografie