czech deutsch  english
návrat na úvodní stránku...

Spolupráce se školami

Mezi jednu z nejdůležitějších veřejně prospěšných činností je popularizace a vzdělávání dětí i mládeže a především výchova budoucích gereací archeologů a pracovníků v památkové péči či historické vlastivědě. Z tohoto důvodu považujeme výuku a popularizaci archeologie a historických věd za náš prvořadý úkol. V současné době bohužel naše společnost nedisponuje vlastní přednáškovou místností, ale jsme schopni přednášky zrealizovat a prostory si pronajmout či vypůjčit. Jsme schopni zároveň kamkoli k přednášce přijet.

 • někteří z našich zaměstnanců se podílejí na výuce budoucích odborných pracovníků v oboru archeologie (např. Vojtěch Kašpar na Katedře archeologie Západočeské univerzity v Plzni)
 • jsme schopni zajistit komponované vzdělávací kurzy pro děti a mládež
 • zajistíme široké spektrum tématických přednášek, seminářů, kurzů či koncipovaných bloků o archeologii, archeologických výzkumech, stavbách a historii jednotlivých lokalit či historických památek pro školy ve Vašem sídle, škole či ve Vaší přednáškové místnosti
 • zajistíme delší tématické zájezdy či kratší exkurze po archeologických a historických památkách spojené s odborným výkladem i případnou přípravou tištěných materiálů a průvodců
 • pomůžeme Vám udělat výstavu i drobné instalace či expozice ve školních objektech
 • můžete s dětmi navštívit dny otevřených dveří na právě prováděných výzkumech s výkladem a prohlídkou
 • zavedeme Vás místo hodiny dějepisu do našeho Malého muzea archeologie s výkladem (více se dozvíte v samostatném hesle v levem sloupci)
 • zajistíme Vám návštěvu archeologických parků spojenou s výkladem, výukou i experimentálními činnostmi (výroba keramiky, textilu, pěstování plodin, tesání, stavba replik historických objektů, dobové jídlo a pití, hudba, tanec apod.)
 • V případě zájmu nás kontaktujte přes praha@archaia.cz

  ilustrační fotografie