czech deutsch  english
návrat na úvodní stránku...

Archiv dokumentace z archeologických výzkumů

Téměř dvacet let terénních aktivit naší společnosti přineslo postupně ohromné množství dokumentace z jednotlivých archeologických výzkumů, jejichž způsob evidence a archivace se postupně vyvíjel a zdokonaloval. Postupně byla vypracována metodika způsobu zpracování ohromného množství dokumentace (autor projektu V. Kašpar, správce archivu J. Příhodová, evidence archivních fondů A. Svatá). V průběhu revize terénní dokumentace (písemná, kresebná, fotografická, fotogrammetrická a mnoho dalších - včetně inženýrsko geologických průzkumů či projektů a realizací staveb) bude kladen důraz na třídění, digitalizaci a archivaci dosavadní dokumentace, přičemž veškeré údaje o uložení a podobě dokumentace bude odsahovat databázový software ke každé jednotlivé akci zvlášť. Veškerá dosavadní primární dokumentace z archeologických výzkumů, která je k dispozici v našich depozitářích a kancelářích, je postupně nově utříděna, evidována, digitalizována, archivována, prezentována a uložena. Projekt byl zahájen v roce 2009 od nejnovějších akcí a bude prováděn retrogresivně proti proudu času, přičemž dokumenty budou postupně nascanovány, archivovány a ukládány do jednotlivých archivních složek ukončených archeologických výzkumů. Čištěny a nově strukturovány jsou i počítačová data. Byl vytvořen speciální archivní databázový software a zahájeno jeho plnění. V tomto případě se jedná o dlouhodobý rozsáhlý projekt, který bude pokračovat minimálně několik následujících let. Případné dotazy je možno směřovat telefonicky na 224 317  913 nebo 224 314 978 nebo přes e-mail kaspar@archaia.cz, alice.svata@seznam.cz, svata@archaia.cz, prihodova@archaia.cz.

Formulář databázového software z něhož je evidentní, které složky dokumentace archeologického výzkumu jsou uloženy v našich archivech:

ilustrační fotografie