czech deutsch  english
návrat na úvodní stránku...

Archiv nálezových zpráv

ANZ vznikl původně jako archív NZ občanského sdružení Archaia. Po vzniku jeho nástupnické organizace - obecně prospěšné společnosti ARCHAIA Praha - v r. 2003 se začal doplňovat o nálezové zprávy nové společnosti a přešel zcela pod její správu. V současnosti slouží pro obě společnosti zároveň. Nálezové zprávy občanského sdružení Archaia se archivují od r. 1993, „nálezovky" obecně prospěšné společnosti ARCHAIA Praha od r. 2003. V současné době archív zahrnuje celkem 360 nálezových zpráv. Archív se skládá ze 2 oddílů: tzv. oddílu "a" (archívního - tyto NZ se zásadně nepůjčují) a tzv. oddílu „b", který tvoří nálezové zprávy určené k případným výpůjčkám. Nálezovky se evidují ve 2 až 3 exemplářích, z toho 1 je zařazen do oddílu „a" a 1-2 jsou určeny k případným výpůjčkám v oddílu „b". K evidenci NZ slouží databáze NZ.

 

Od roku 1993, kdy byla pořízena první nálezovka, prošel i náš archiv značným vývojem: od původních několika skromných nálezových zpráv až po dnešní archiv rychle se rozrůstající často o několikasvazkové exempláře. S tím jsou spojené i problémy s umístěním a orientací v archívu. Během let se některé nálezovky poztrácely, takže máme snahu chybějící výtisky doplňovat, pořizovat kopie atp.

 

Nálezové zprávy oddílu „b" jsou pro externisty (odbornou veřejnost a studenty) určeny pouze k prezenčnímu studiu. Zájemci o studium některé z našich nálezových zpráv si mohou domluvit návštěvu telefonicky na tel. č. 224317913, 224314978, nebo e-mailem na praha@archaia.cz, kontaktní osoba: Štěpánka Jílková. Archiv nálezových zpráv se nachází v sídle společnosti ve Vratislavově 20/22, v Praze 2.

ilustrační fotografie