czech deutsch  english
návrat na úvodní stránku...

Správa knihovny Společnosti přátel starožitností

 

  Knihovna Společnosti přátel starožitností s převážně historicko vlastivědným zaměřením byla zcela nově budována tímto občanským sdružením od roku 1952, kdy mu byla původní knihovna administrativním krokem odebrána. Současná rozsáhlá knihovna byla bohužel posledních patnáct let nevyužitelná, jelikož SPS postrádá prostory, kde by mohla být provozována. V roce 2004 se společnost ARCHAIA Praha o.p.s. pokusila tuto situaci vyřešit a knihovna byla převezena do našich podkrovních prostor v Truhlářské ulici 6. V průběhu roku 2005 bylo přistoupeno k vybalení knihovny z banánových krabic a ke konci roku byla našimi silami zahájena tolik potřebná katalogizace knihovny, která probíhala po celou dobu roku 2006. V průběhu našeho stěhování do nových kancelářských prostor v Truhlářské 20 v roce 2007 byla knihovna opět umístěna do banánových krabic, kde čekala do r. 2010. V tomto roce a v roce následujícím došlo postupně ke katalogizaci celé knihovny a zároveň se podařilo sehnat finanční zdroje na zakázkovou výrobu nových knihovních skříní. Více než 70 banánových beden bylo, i přes omezenou plochu našich kancelářských prostor, postupně vybaleno a jednotlivé knihy, periodika, časopisy, letáky i separáty byly roztříděny a byl vytvořen jejich seznam. Menší část celé knihovny byla vybrána, aby vhodně doplnila svazky v naší vlastní knihovně (ovšem ve svém samostatném oddělení). Jedná se zhruba o 300 svazků monografií a sborníků a několik řad časopisů (především Časopis Společnosti přátel starožitností - nekompletní řada od r. 1901), které budou trvale přístupny prezenčnímu studiu v naší knihovně ve Vratislavově ulici (seznam těchto svazků si můžete stáhnou ve formátu pdf - viz níže). Větší část knihovny pak byla roztříděna do jednotlivých beden, odvezena a uskladněna v našem depozitáři v Plchově. Díky evidenci je však možno jakoukoliv položku také z této části knihovny bez problémů dohledat a v případě Vašeho zájmu dovézt do naší kanceláře. Seznam těchto položek (ve formátu pdf) zde máte rovněž k dispozici.

 

Seznam publikací (ve formátu pdf) dostupných pro prezenční výpůjčky v knihovně v naší kanceláři ve Vratislavově 20/22 v Praze 2:

Seznam publikací (ve formátu pdf) uskladněných v našem depozitáři v Plchově (na požádání můžeme vybrané publikace dovézt do naší kanceláře, a to zhruba v horizontu 1-3 týdnů od zažádání):

ilustrační fotografie