czech deutsch  english
návrat na úvodní stránku...

Aktuality

25. 10. 2013

Záchranný archeologický výzkum v Praze 5 – Lipencích


Na samotném počátku října se na poli za příměstskou osadou Lipence ve vidlici silnic Černošická směřující k toku Berounky i stejnojmenné vsi a ulice Oddechová mířící k bájnému Kazínu a zdejším chatovým osadám objevilo stanové městečko, několik stavebních buněk a větší množství lidí. V prostoru budoucí výstavby sedmi luxusních a architektonicky velmi zdařilých vil zvaných souborně Art club Lipence byl zahájen záchranný archeologický výzkum.


V průběhu skrývky ornice bylo zjištěno, že zdejší místo na terasovitém stupni nad záplavovým územím Berounky bylo mimořádně příznivé k sídelním aktivitám již minimálně v období zemědělského pravěku. Plocha budoucí výstavby je archeologickými situacemi a nálezy mimořádně přeplněna a výzkum bude probíhat s největší pravděpodobností do poloviny prosince roku 2013. Po prvních týdnech archeologického výzkumu je zřejmé, že plocha byla intenzivně osídlena již od počátku zemědělského pravěku, tj. od mladší doby kamenné (neolitická kultura s lineární a vypíchanou keramikou období okolo z 5.000 až 4.700 př. K.). Doposud nepočetné nálezy pocházejí také z počátku eneolitu (pozdní doba kamenná, zřejmě kultura nálevkovitých pohárů z období mezi lety 3.900 až 3.500 př. K.). Nejintenzivněji byla plocha osídlena v mladší době bronzové lidmi knovízské a štítarské kultury (1.350 až 800 př. K) a ve starší době železné (800 až 400 př. K.). Z této doby pochází drtivá většina nacházených zahloubených objektů, včetně zahloubených obydlí, pecí, nadzemních dřevohlinitých staveb či zásobních jam (sklípků). Pod rukama pracovníků archeologického výzkumu každý den putují do laboratoří stovky a tisíce archeologických nálezů od početných zlomků keramiky, zvířecích kostí až po nesmírně zajímavé předměty každodenního života pocházejících z různých materiálů (spínací jehlice nebo nákrčník z bronzu, miniatury keramických nádob, kamenné sekerky a dlátka, kamenné zrnotěrky na zpracování obilí, keramická závaží k tkacím stavům, atd.).
V. Kašpar - M. Vyšohlíd
ilustrační fotografie