czech deutsch  english
návrat na úvodní stránku...

Aktuality

07. 04. 2014

Konference FAP 2014 - konečný program


Srdečně Vás zveme na konferenci Forum Archaeologiae Post-mediaevalis 2014, která se uskuteční ve dnech 29. a 30. dubna 2014 (úterý-středa) v paláci Unitaria v Anenské 5 na Starém Městě v Praze. Hlavní téma je "Duchovní svět a hmotná kultura novověku".
Program ke stažení také v pdf.


Dokumenty:

Úterý 29. dubna 2014
přednáškový sál paláce Unitaria, Anenská 5, Praha 1

9.00 – 10.00 hod.
registrace účastníků

10.00 – 13.00 hod.

Willmott, Hugh
„Blessed are those who dwell in your house.“ The appropriation and transformation of religious ritual space after the Dissolution of the Monasteries in England

Dabal, Joanna – Szczepanowska, Karolina
Ceramics in context of Catholicism and Protestantism in Gdansk, 16th-17th centuries. Material proofs of spiritual world

Rosmanitz, Harald
Wittenberg – Prague – Deventer. A series of Renaissance stove tiles dedicated to the „septem artes liberales“

Vyšohlíd, Martin
Židovské město v Praze 8 – Libni. Možnosti identifikace specifické etnické a náboženské komunity na základě její materiální kultury

Grimm, Gerald Volker
Fine arts applied. Changes in the archaeological rapport from late Gothic to Early Modern times

Kováčik, Peter – Káčerik, Aleš – Soukup, Michal – Soukupová, Markéta
Cuius regio, eius religio. Protestanti a katolíci na renesančních portrétních kachlích z intravilánu města Teplic

14.30 – 18. 30 hod.

Mazur, Dominika
„Religion ubiquitous“ – the spiritual sphere of life based on the iconography of stove tiles

Žegklitz, Jaromír
Reformační kamna ze Speyeru, Prahy a Egerberku

Askew, Rachel
Thing-breaking or king-breaking? The destruction of religious material culture during the English Civil Wars (1642-1651)

Cymbalak, Tomasz – Dejmal, Miroslav
Soubor figurálních plastik z novoměstské lokality Palác Národní v Praze

Paclíková, Klára – Preusz, Michal
Locus amoenus Viléma z Rožmberka. Fyzický a kognitivní prostor v idealizované manýristické krajině u Netolic

Vařeka Pavel
Archeologie barokních pousteven v západních Čechách

Krupa-Ławrynowicz, Aleksandra – Ławrynowicz, Olgierd – Rak, Michal
Relics of barns in Mstów (19th-20th centuries). Cultural heritage – local memory – contemporary identity

Blažková, Gabriela – Frolík, Jan – Matiášek, Josef
Každodenní život ve Vladislavském sále na Pražském hradě v raném novověku

Čurný, Marián – Rusnák, Rastislav – Volovár, Maroš
Nálezový súbor z chladnice z Mäsiarskej ulice v Košiciach

Dudková, Veronika – Omelka, Martin – Orna, Jiří – Řebounová, Otakara
Hrobové nálezy z novověkého pohřebiště u kostela sv. Maří Magdalény v Plzni

Bielich, Mário
Archeologický výskum novovekého cintorína pri kaplnke sv. Michala v Košiciach v rokoch 2006-2007


Středa 30. dubna 2014
přednáškový sál paláce Unitaria, Anenská 5, Praha 1

9.00 – 13.00

Ďurčo, Marek – Furman, Martin
Záhada sakrálnej stavby v Trstenej, okr. Tvrdošín

Chovanec, Ján
Herkules krestanov

Martinisková Monika
Tvrz a rychta v Kněževsi nad Oslavou

Černoš, Štěpán – Duffek, Petr – Hejhal, Petr – Hoch, Aleš – Robotková, Petra
Telč, náměstí Zachariáše z Hradce čp. 48. Archeologický výzkum v domě hrnčíře

Blažková, Gabriela – Matějková, Kristýna
K vývoji pražské keramické produkce 1. poloviny 18. století. Materiál z odpadních jímek Pražského hradu

Bobek, Přemysl – Matoušek, Václav
Mokřinka. Interdisciplinární studium reliktů pálení dřevěného uhlí na Křivoklátsku v novověku

Gojda, Martin
Polní fortifikace a obranný systém v Čechách 18.-19. století ve světle dálkového archeologického průzkumu

Knápek, Aleš
Polní opevnění „Valy“ u Ledče nad Sázavou

Mordovin, Maxim
„The Stuff of War.“ Cloth trade during the Ottoman wars (16th-17th centuries) in Hungary

Musil, Jan – Preusz, Michal
„Lev od půlnoci.“ Vojenské nášivky (případně přívěsky) z Chrudimska v kontextu eschatologie a politické propagandy za třicetileté války (1618-1648)

Bouda, Jiří – Hanzlíková, Hana
Vývoj zámeckého areálu v Letinech na jižním Plzeňsku

Martin Vyšohlíd
ilustrační fotografie