czech deutsch  english
návrat na úvodní stránku...

Aktuality

29. 06. 2014

Ohlédnutí za Římským dnem v archeoparku LIBOC


V sobotu 21. 6. 2014 uspořádala Archaia o.p.s. ve spolupráci s Ústavem pro klasickou archeologii FF UK slavnost nazvanou „Římský den“. Vůbec poprvé se tak návštěvníci akce vydali trochu jiným historickým směrem a místo středověku se setkali s antikou jako s jedním z pilířů evropské civilizace.


Ačkoli v našem prostředí zatím není antický starověk vnímán jako nedílná součást našich národních dějin, archeologické výzkumy posledních dvou desetiletí v Čechách a především na Moravě svědčí o tom, že i naše země v určitých momentech byly v těsném kontaktu se středomořskými civilizacemi Řeků, Etrusků a Římanů.

Hlavním motivem k uspořádání „Římského dne“ na Liboci však bylo jedinečné výročí, které si letos Evropa i svět připomínají. Před dvěma tisící let - 19. srpna roku 14 po Kr. - totiž zemřel Augustus, první římský císař. Jeho 40 let trvající vláda v mnoha směrech změnila chod římských dějin a podstatně zasáhla do vývoje území Římany ovládaných nebo i jen ovlivňovaných (kam patří i Čechy a Morava).

Návštěvníci „Římského dne“ tak shlédli rekonstrukci pohřbu císaře Augusta, kdy nad jeho tělem uloženým na hranici promluvil z řečniště jeho adoptivní syn a nástupce císař Tiberius v doprovodu představitelů senátu a lidu římského. Chvíli, kdy nastupující císař zapálil pohřební hranici s tělem svého předchůdce, přihlíželo asi 300 příchozích a smuteční atmosféře dodali imperiálního lesku přítomní legionáři v plné zbroji. K uctění památky zesnulého císaře pak byl k roztrhání divou šelmou předhozen barbarský zajatec.
Rovněž v souladu s římskou tradicí uctili Augusta bojem „na život a na smrt“ dvě dvojice gladiátorů, kteří se za pokřiku kolemstojících bili s nebývalou pružností a neohrožeností.
Později během dne předvedli příslušníci desáté legie ukázky výcviku i simulovaný boj, slavnou formaci „želva“ a mnozí návštěvníci využili příležitosti k vyzkoušení jejich zbroje. Děti i dospělí zavítali do římské školy, kde psali na voskových tabulkách nebo do školy gladiátorské, kde s dřevěnými zbraněmi zakoušeli „tvrdost“ tohoto řemesla. Mnozí si též vyzkoušeli střelbu z manuballisty, jakési římské kuše.

Všichni však nalezli zalíbení ve zdejší římské taverně, kde se podávaly pokrmy vařené dle dochovaných římských receptů. A kdo se nenasytil ani podávanou vodou, italským vínem nebo germánským pivem, mohl se dosytit množstvím tištěných informací na mnohých tabulích, které byly na ploše archeoparku rozmístěny a informovaly o rozličných aspektech římské kultury, a to včetně nových římských objevů na našem území.

Zde vystavené fotografie a zhruba 50 dalších si můžete stáhnout zde:
http://uloz.to/xNRo5mPh/aug-vyber-rar pod heslem: Augustus.

Pavel Titz
ilustrační fotografie