czech deutsch  english
návrat na úvodní stránku...

Aktuality

10. 01. 2017

Nová publikace v prodeji - Castellologica bohemica 13


Na podzim loňského roku spatřila světlo světa Castellologica bohemica 13 - publikace, která měla původně vyjít roku 2012, ale řízením osudu se to podařilo až o 4 roky později.


Dokumenty:
Díky náhlému úmrtí Prof. PhDr. Tomáše Durdíka, DrSc. dne 20. září 2012, který byl otcem zakladatelem, hybatelem a vedoucím redaktorem tohoto periodika, došlo k ohrožení vydání čísla 13. Fakt, že se jeho vydání nakonec podařilo, je zásluhou a obětavostí několika lidí, především však Mgr. Vojtěcha Kašpara. O celé anabázi vzniku tohoto čísla si však přečtěte v úvodním slovu V. Kašpara (výše v pdf příloze), především si však CB13 kupte, ponořte se do světa našich hradů a hlavně si spolu s námi vzpomeňte na jedinečnou osobnost Tomáše Durdíka!

Obsah CB 13 viz pdf.
Cena publikace je 699,-Kč.
Objednávejte mailem či telefonicky.
Martin Vyšohlíd
ilustrační fotografie