czech deutsch  english
návrat na úvodní stránku...

Aktuality

23. 02. 2018

Právě vyšel Průvodce pražskou archeologií


Archeologický ústav Akademie věd ČR, Praha, ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Praze, vydává odbornou, populárně vědeckou publikaci pro širokou veřejnost Průvodce pražskou archeologií. Památky známé, neznámé i skryté.


Dokumenty:

Jde o první kolektivní dílo pražských archeologů, kteří se zabývají systematicky výzkumem české metropole, a zároveň o důležitý počin k poznání a prezentaci nepsané historie Prahy, který přehledně zpřístupňuje archeologické prameny širokému okruhu uživatelů.
Na knize spolupracovali také archeologové naší společnosti.

Kniha čtenáře provede po nejvýznamnějších pravěkých, středověkých i některých novověkých památkách, nálezech a archeologických nalezištích na území hlavního města. Prostřednictvím krátkých kapitol se čtenář seznámí s historií a současností moderního archeologického bádání v Praze, popsány jsou také metody archeologické práce v terénu i mimo něj. Vedle popisu více jak sedmi desítek archeologických památek různého charakteru, který doplňuje bohatá obrazová příloha, jsou zde uveřejněny zcela nové informace o proměnách Prahy v minulosti. Formou krátkých medailonků je předložen aktuální souhrn vědomostí k obecnějším archeologickým tématům, jakými jsou např. vybrané otázky středověkého stavitelství, historického pohřbívání, řemesel či každodenního života jejich obyvatel v minulosti.

Kniha je jedním z výstupů grantového projektu „Integrovaný informační systém archeologických pramenů Prahy“. Jeho hlavním cílem byla tvorba internetového portálu (www.praha-archeologicka.cz). Tento portál je určen odborné i laické veřejnosti, jak archeologické, tak i specialistům jiných vědních disciplín. Ve své části zaměřené na veřejnost bude kromě aktualit o dění v pražské archeologii a realizovaných výzkumech přinášet i podrobnější informace pro vážnější zájemce o archeologii nebo např. náměty na vycházky za turisticky atraktivními cíli, včetně konkrétního itineráře. Kniha je s portálem, který bude dále rozvíjen a doplňován, bezprostředně provázána. U každé památky odkazujícími QR kódy na webovou stránku s dalšími texty a obrázky.

Editoři:
Ivana Boháčová - Jaroslav Podliska

Autorský kolektiv:
Ivana Boháčová, Tomasz Cymbalak, Jarmila Čiháková, Zdeněk Dragoun, Jan Hasil, Jan Havrda, Petr Juřina, Vojtěch Kašpar, Filip Laval, Katarina Mašterová, Jaroslav Podliska, Veronika Staňková, Petr Starec, Miroslava Šmolíková, Michal Tryml, Martin Vyšohlíd, Anna Ždárská.

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, zastoupený územním odborným pracovištěm v Praze, Praha 2017. ISBN: 978-80-87365-97-7 (ARÚ Praha), ISBN: 978-80-7480-091-7 (NPÚ)


Martin Vyšohlíd
ilustrační fotografie