czech deutsch  english
návrat na úvodní stránku...

Aktuality

27. 06. 2018

Nové informační panely na Masarykově nádraží


V úterý 26. června 2018 bylo slavnostně otevřeno vyhlídkové okno, informační panely a drobná výstava archeologických nálezů v sousedství hlavní budovy Masarykova nádraží.


Dokumenty:

Skupina PENTA, která je investorem celého rozsáhlého projektu nové zástavby v těsném okolí Masarykova nádraží, instalovala v sousedství nádraží vyhlídkové okno. To mělo původně umožnit pohled kolemjdoucích lidí na archeologické práce, což se nicméně vzhledem k jeho pozdní instalaci nestalo. Velikost stavební jámy, kterou mohou dnes lidé spatřit, však alespoň přiblíží rozsah archeologického výzkumu a v budoucnu jistě nebude bez zajímavosti pozorovat postup probíhajících stavebních prací.
V tělese vyhlídkového okna je pak také zabudována obrazovka s krátkou videosekvencí přibližující archeologický výzkum i celý projekt.

Vlevo od okna jsou pak nainstalovány panely, které stručně přibližují historii tohoto místa na základě výsledků nedávno ukončeného výzkumu. Nainstalována je zde také vitrína, ve které je vystaveno několik archeologických nálezů: hrnec s uchem z 2. pol. 14. století - zástupce typických výrobků zdejších hrnčířů po založení Nového Města pražského, loštický pohár - zástupce luxusní stolní keramiky 15. století, komorový kamnový kachel s motivem sv. Jiří z 2. pol. 15. století, berounský džbánek - malovaná stolní keramika z 2. pol. 16. století a dělová koule z 18. století. Všechny tyto nálezy jsou spjaty z archeologickým výzkumem na Masarykově nádraží.

Samotná terénní část archeologického výzkumu byla ukončena v závěru dubna 2018, i když drobné práce budou probíhat ještě v závěru června 2018. V současné době se dokončuje základní laboratorní zpracování veškerých nalezených předmětů, jejichž počet odhadujeme na 200 000. Zpracování výsledků výzkumu do podoby nálezové zprávy bude pokračovat až do roku 2020.
Martin Vyšohlíd
ilustrační fotografie