czech deutsch  english
návrat na úvodní stránku...

Aktuality

19. 07. 2018

Archeologie a moderní umění


Od počátku června do konce září tohoto roku si můžete v atriu Florentina v ulici Na Florenci prohlédnout několik moderních skulptur, které mají přímou souvislost s archeologickým výzkumem na Masarykově nádraží.


Druhý ročník festivalu m3 / Umění v prostoru, který se koná v termínu 9.6. - 30.9. 2018 v historickém centru Prahy má letos titul: "Our Earth is Their Moon, Our Moon is Their Earth“. Jde zároveň o citát z utopického sci-fi románu Vyděděnec Ursuly Le Guin z roku 1974. Odkazuje na koexistenci dvou protichůdných, a přesto vzájemně podmíněných a provázaných civilizací. V kontextu festivalu umění ve veřejném prostoru se obrací k tematice hlubokého rozporu mezi publikem tvořeným širokou veřejností a uměleckými profesionály, otázkám spojeným s různými vrstvami společenské hierarchie v městské populaci a zvláštnímu vztahu mezi místními obyvateli a krátkodobými návštěvníky. Tolik z festlivalových stránek.

V rámci festivalu uskutečnila svůj umělecký projekt nazvaný Excavation také dánská umělkyně žijící ve Vídni - Sofie Thorsen. Sofii zaujal náš archeologický výzkum, resp. samotný proces vývoje a proměny města, jeho zvrstvení a doslova se pokusila "zakonzervovat charakter samotného místa vytvořením velkoformátových odlitků jam rozesetých v ploše výzkumu a složit tak poctu těmto místům. Tyto jámy, zakřivené a amorfní záporné prostory, promlouvají silným sochařským jazykem a umožňují, aby se v objektech a videu Sofie Thorsen setkaly tři časové roviny: dávno uplynulá historie, kterou reprezentují vykopávky, pozdější doba existence vlakového nádraží a blízká budoucnost tvořená novým obchodním centrem. Všechny tyto časové osy se promítají do rozhodnutí zachovat něco tak pomíjivého a nedefinovaného, a přesto jasně vymezeného, jako jsou staletí staré díry v zemi, které byly během posledních pár měsíců byly znovu otevřeny".

Jak se záměr povedl již musíte posoudit sami. Já za těmi artefakty vidím především půl roku trvající spolupráci, často složitou, se snahou nijak neomezit průběh výzkumu a zároveň vyjít vstřict přáním Sofie a jejích pražských kolegů, tak aby se její umělecké vize mohly uskutečnit. Koneckonců na celém uměleckém projektu se tak trochu podílela jak naše technika (bagry), tak naši brigádníci a technici, když pomáhali s tranportem poměrně rozměrných a těžkých odlitků z místa výzkumu.
Martin Vyšohlíd
ilustrační fotografie