czech deutsch  english
návrat na úvodní stránku...

Aktuality

07. 09. 2018

Besedy a přednášky o archeologickém výzkumu na Masarykově nádraží


V září 2018 se uskuteční dvě akce, kde se můžete dozvědět informace o průběhu a nejzajímavějších nálezech archeologického výzkumu na Masarykově nádraží v Praze, jehož první etapa proběhla ve 2. polovině loňského až 1. polovině letošího roku.


Dokumenty:
První z akcí proběhne 12. září 2018 (od 19. hod.) jako první ze sérií odborných debat zaměřených na revitalizaci území Masarykova nádraží, které pořádá společnost Penta Real Estate. První debata „Historický význam území Masarykova nádraží a jak na něj navázat?“ bude věnována představení historického vývoje území. Debata proběhne v CAMP - Centrum architektury a městského plánován (Vyšehradská 51, 12800 Praha). Blíže viz pozvánka v příloze (pdf).

Série debatních večerů otevírá širší informační kampaň, kterou spolenčost Penta připravuje k představení záměru revitalizace Masarykova nádraží. Cílem debat je společně s odborníky diskutovat klíčová témata spojená s revitalizací území, zasadit revitalizaci do širšího kontextu plánování Prahy a ukázat příklady z jiných metropolí.

Více informací k dalším připravovaným tématům naleznete na facebookové stránce masaryckaspojuje

Jako druhá akce pak proběhne v pondělí 24. září 2018 od 17,30 přednáška o archeologickém výzkumu na Masaryčce pro Společnost přátel starožitností, která se uskuteční v hlavní budově Muzea hl. města Prahy na Florenci.
Martin Vyšohlíd
ilustrační fotografie