czech deutsch  english
návrat na úvodní stránku...

Aktuality

18. 12. 2019

Archeologie ve 2. patře - odkrývání klenebních zásypů historických objektů.


Před několika dny skončil zhruba měsíční archeologický výzkum klenebních zásypů ve dvou domech v blízkosti Staroměstského náměstí.


Ve 2. polovině 90. let proběhl rozsáhlý archeologický výzkum střední a zadní části parcely tzv. Sixtova domu (čp. 553). Celý investiční projekt včetně archeologického výzkumu se na začátku roku 1998 zastavil na mnoho a mnoho let. Teprve v současné době se znovu rozbíhá velký projekt rekonstrukce celého bloku historických domů mezi Staroměstským náměstím a ulicemi Celetná, Kamzíkova a Železná (obr. 1).

Práce probíhaly především v 1. a 2. patře zadního nádvorního křídla domu čp. 1094 „U Zlatého jednorožce“ (obr. 2). Toto křídlo směrem do Kamzíkové ulice bylo vybudováno po roce 1523. Klenební zásypy 1. patra obsahovaly zlomky stolní a kuchyňské keramiky z 16. a 17. století (obr. 9) a nalezeny byly také 4 drobné mince (obr. 12), nůž s kostěnou rukojetí (obr. 11) nebo zlomky kamnových kachlů (obr. 10). Ve druhém patře domu byly odkryty starší podlahy z keramických dlaždic, které souvisely s rekonstrukcí domu v prvních desetiletích 20. století (obr. 3). Zásypy pod těmito podlahami byly opět staršího data - minimálně ze 17. až 18. století. Odkryto bylo také torzo staršího dýmníku (obr. 5).

Závěrečné práce se pak soustředily na odtěžení zásypů pod dřevěnými podlahami plochých trámových stropů ve 2. patře domu čp. 547 „U Zlaté koruny“ při Železné ulici (obr. 6). Samotný dům vznikl ve 2. polovině 14. století, prošel nicméně četnými rekonstrukcemi a rozsáhlými přestavbami. Zásypy v této části domu obsahovaly četné zlomky keramiky z 18. století.

V průběhu rozsáhlé rekonstrukce jednotlivých objektů budou odtěžovány i další klenební zásypy. V případě mladších konstrukcí z 19. a 20. století bude archeologický dohled probíhat formou dohledu.

Martin Vyšohlíd
ilustrační fotografie