czech deutsch  english
návrat na úvodní stránku...

Aktuality

23. 05. 2009

Velikonoce v Liboci


V sobotu 4. dubna 2009 proběhlo v Archeologickém parku Liboc (ul. V domcích 29, Praha 6-Liboc) velikonoční odpoledne pro veřejnost zaměřené na staré lidové tradice.


V rámci programu si mohli zájemci prohlédnout celý areál parku, tj. částečně zpřístupněnou repliku středověkého trojdílného domu, repliku středověké zemnice s horizontálním tkalcovským stavem a repliky keramické a chlebové pece. Hlavním bodem programu bylo ale velikonoční vyrábění: v chlebové peci se pekly z těsta vyrobené ozdoby, vyráběly se zvykoslovné předměty (tzv. jarní líto, figurky smrtholky), došlo i na barvení vajíček přírodními barvivy (a pro jistotu rovněž i obyčejnými barvami na vejce), děti si zdobily pomocí gotických šablonek papírová vejce. Do díla se zapojili velcí i malí návštěvníci. Největší nadšení u dětí vzbudila výroba symbolu odcházející zimy – Smrtky (Morany) a zejména její následné pálení v ohni. Se stejným zájmem se především menší návštěvníci vrhli na pečení ozdob a hlavně na jejich konzumaci. K vydařenému odpoledni nám velmi přálo i krásné teplé počasí. Akce se zúčastnilo odhadem 40–50 návštěvníků.
Štěpánka Jílková
ilustrační fotografie