czech deutsch  english
návrat na úvodní stránku...

Aktuality

07. 09. 2009

Podzim s pražskou archeologií v Muzeu hl. m. Prahy


Ve středu 16. září 2009 začne cyklus přednášek, interaktivních programů pro děti a archeologických vycházek.


Tento cyklus se koná u příležitosti jedinečné výstavy Cesta do hlubin města - 12 nej... objevů pražské archeologie, která probíhá v Muzeu hlavního města Prahy již od 13. května 2009 a bude pokračovat až do 10. ledna 2010. V průběhu tří měsíců (do poloviny prosince) tak proběhne série přednášek zahrnující veškerá historická období vývoje osídlení na území Prahy. Posluchači se tak budou moci seznámit nejen s dobou prvních zemědělců (neolitický rondel v Ruzyni), ale také s obdobím laténským a dobou stěhování národů (Keltové v Praze, Germánské pohřebiště ve Zličíně). Pro období středověku jsou připraveny přednášky dotýkající se jak vývoje historické Prahy (Malá Strana - město v podhradí, Románská Praha, Nejstarší pražský most, Nové Město - svět středověkých řemeslníků, Náměstí Republiky - výzkum století), tak míst, které se Prahou staly v době relativně nedávné (Středověká tvrz a dvorce v Třeboradicích a Čakovicích). Přednáškové programy určené především pro děti s rodiči nabízejí seznámení s oborem archeologie (Seznamte se s archeologií, Škola mladých archeologů, Oděv našich předků). Program doplní dvě archeologické vycházky do atraktivních lokalit (Břevnov-Šárka-Liboc, Za nejstarším pražským mostem). Přednášky se konají vždy ve středu od 17,30 v přednáškovém sále hlavní budovy muzea poblíž Florence(Na Poříčí 52, Praha 8). Programy a vycházky se konají v sobotu. Nezbývá než všechny zájemce pozvat a popřát všem příjemné chvíle, mnoho nových a zajímavých informací, které je obohatí.

Program v pdf formátu ke stažení zde:
http://www.muzeumprahy.cz/texty/vystavy.php,

Martin Vyšohlíd
ilustrační fotografie