czech deutsch  english
návrat na úvodní stránku...

Aktuality

11. 09. 2009

Zasedání středočeské archeologické komise v Malém muzeu archeologie


Zářijové zasedání Středočeské archeologické komise již několik let pravidelně zasedá v Malém muzeu archeologie v Bartoškově ulice v Praze 4 – Nuslích.


Také v letošním roce 2009 se sešli účastníci Středočeské archeologické komise na svém pravidelném zářijovém zasedání v areálu Státního ústavu radiační ochrany v Bartoškově ulici. V tomto čerstvě a citlivě obnoveném areálu bývalé Heroldovy továrny na výrobu praček, se díky velkorysosti zdejších státních institucí (Státní úřad pro jadernou bezpečnost a Státní ústav radiační ochrany) a jejich čelních představitelů, nachází Malé muzeum archeologie, které naše společnost otevřela v roce 2004. Téměř dvacet účastníků setkání se navzájem informovalo o archeologických akcích prováděných v průběhu letních měsíců a vyměnila si nové poznatky související s výkonem archeologické památkové péče především na území středních Čech. V závěru byla navštívena venkovní prezentace časně slovanských pecí, jež je umístěna na dvoře areálu před vlastním muzeem, které bylo taktéž některými z členů komise navštíveno. Kuloárové diskuse a občerstvení udrželo některé z účastníků v družné diskusi až do třetí hodiny odpolední. Na závěr náleží poděkování představitelům obou úřadů, kteří nám zdejší zasedací místnost poskytují a všem zaměstnancům za trpělivost s naší někdy poněkud hlučnější společností.

Více o Malém muzeu archeologie najdete v levém sloupci (Malé muzeum archeologie)
Článek o rekonstrukci zdejšího areálu potom v Download (časopis Projekt)

Vojtěch Kašpar
ilustrační fotografie