czech deutsch  english
návrat na úvodní stránku...

Aktuality

28. 10. 2009

Ukončení letošní sezóny archeologického výzkumu na zámku ve Vimperku (okr. Prachatice)


Ve středu 21. 10. byla ukončena krátká podzimní etapa předstihového výzkumu v areálu vimperského hradu. Výzkum realizovaný pod vedením profesora Tomáše Durdíka z Archeologického ústavu AV ČR navazoval na hlavní letní etapu z května až července tohoto roku.


Plánované rozsáhlé stavební úpravy objektu související s jeho přeměněnou na mezinárodní enviromentální vzdělávací centrum vyžadují předstihový archeologický výzkum. Již letní sezóna přinesla mnoho zajímavých zjištění. Pod místy až 3 m mocnými vrstvami novověkých a recentních navážek se dochovalo historické nadloží od nejstarších etap založení hradu ve 13. století až po období renesance. Zachoval se také značný počet stavebních konstrukcí, jako například pravděpodobně věžovitá stavba v severní části dispozice hradu na terase 2. nádvoří, schodiště k výpadní brance za Vlčkovou věží nebo základy palácových křídel na 3. nádvoří. Tyto skutečnosti podstatně mění pohled na stavebně historický vývoj hradu ve Vimperku, zvláště v jeho nejstarším období.
Měsíc trvající podzimní sezóna v nevelkém počtu 5 lidí se především soustředila na dohled nad skrývkou recentních navážek v ploše 3. nádvoří. Následně se výzkum zaměřil na začištění plochy a výzkum v prostoru schodiště k výpadní brance za Vlčkovou věží. V prostoru terasovitých zahrad byla při stěně jižního křídla dolního zámku položena jedna sonda v místech předpokládané renesanční záchodové věže (známé z ikonografických pramenů). Její základové zdivo bylo skutečně odkryto a zdokumentováno.
Výzkum by měl v příštím roce 2010 pokračovat.
Vojtěch Kašpar - Martin Vyšohlíd
ilustrační fotografie