czech deutsch  english
návrat na úvodní stránku...

Aktuality

11. 11. 2009

Archeologie hrou – akce pro školáky na prázdninový den 29.října 2009


Během podzimních prázdnin uspořádala naše mateřská organizace (občanské sdružení Archaia) den v Archeologickém parku Liboc pro školáky ve věku 8 – 13 let.


Program byl pestrý a dětem ukázal práci archeologů na archeologických výzkumech i při jejich zpracování, a to tak, že si děti samy „hrály na archeology“ v terénu i v laboratoři: „kopaly“ pravěký hrob a pořizovaly dokumentaci, popisovaly keramické střepy, lepily z nich nádoby. Kromě toho si každý sám ušil „středověký“ měšec nebo taštici – jako předloha posloužily středověké iluminované rukopisy i publikované archeologické nálezy zbytků oděvních doplňků. Nadšení opět vzbudilo pečení pečiva v replice chlebové pícky, stejně jako střelba z luku a možnost vyzkoušet si rytířskou zbroj. Další činnosti: otesávání dřeva replikami dobových nástrojů, opracování kamene, tkaní na replice horizontálního tkalcovského stavu, topení v replikách pecí a kolem poledne opékání přinesených buřtů. Počasí bylo přiměřené ročnímu období, děti byly, jak doufáme, spokojené. Akce se celkem zúčastnilo 26 dětí.

Milí účastníci prázdninového dne „Archeologie hrou II.“, fotek je více než jsme mysleli a než je v možnostech prezentace na těchto webových stránkách. Proto je zde pouze malá ukázka a všechny fotografie Vám rádi poskytneme (zdarma) na CD, které bude k vyzvednutí po předchozí dohodě v naší kanceláři v Praze 1 - Truhlářské ul. 20, 1. patro. Další možností je, že Vám CD připravíme k vyzvednutí na naší předvánoční akci „Advent v Liboci“ (termín konání - pravděpodobně v sobotu 12.12. 2009 od 14,00 do 17,00 hod.).
Pokud byste o CD měli zájem, kontaktuje nás na tel. 224317913 (p. Jílková nebo Příhodová) nebo e-mailem: praha@archaia.cz.

Uveďte, prosím, jméno dítěte.

Š. Jílková - J. Příhodová
ilustrační fotografie