czech deutsch  english
návrat na úvodní stránku...

Aktuality

16. 11. 2009

Zasedání Středočeské archeologické komise v Mladé Boleslavi


V souvislosti s probíhajícím archeologickým výzkumem na Staroměstském náměstí proběhlo v Mladé Boleslavi 9. 11. 2009 další pravidelné zasedání Středočeské archeologické komise.


Od září probíhá na Staroměstském náměstí v Mladé Boleslavi záchranný archeologický výzkum, kterýprovádí občanské sdružení Archaia o.s. ve spolupráci s obecně prospěšnými společnostmi Archaia Praha o.p.s. a Archeo Pro o.p.s. (vedoucí výzkumu PhDr. Michal Bureš. Vzhledem k blížícímu se termínu ukončení terénní části výzkumu byla z iniciativy prováděcích organizací svolána komise přímo na místě výzkumu, která následovala po pravidelném zasedání Středočeské archeologické komise. Zasedání s laskavým svolením Muzea Mladoboleslavska zajišťovala obecně prospěšná společnost Archaia Praha o.p.s., přičemž za pomoc při organizaci a za poskytnutí prostor je nutno vyjádřit dík vedení muzea a především dvěma jeho pracovníkům, kteří s přípravou zasedání významně fakticky pomohli (Bc. Filip Krásný a PhDr. Jiří Waldhauser, CSc.). Po ukončení pravidelného zasedání komise, na němž se probírala především nelichotivá stávající situace archeologické památkové péče ve středních Čechách a probíhající záchranné archeologické aktivity, se většina účastníků odebrala na Staroměstské náměstí, kde shlédla dosavadní výsledky záchranného archeologického výzkumu. Výklad vede a průvodcem byl vedoucí archeologického výzkumu PhDr. Michal Bureš ze společnosti Archeo Pro o.p.s.
Michal Bureš – Vojtěch Kašpar
ilustrační fotografie