czech deutsch  english
návrat na úvodní stránku...

Aktuality

30. 11. 2009

Archeologický výzkum v Unhošti


V závěru listopadu proběhl drobný záchranný archeologický výzkum v prostorách Melicharova vlastivědného muzea v Unhošti, které sídlí v jedné z nejstarších budov - bývalé radnici, čp. 1.


V souvislosti s plánovanou revitalizací toalet pro návštěvníky muzea a s ní souvisejícími zásahy do stávajících starších terénů, proběhl díky zodpovědnému přístupu vedoucího muzea Mariana Kruckého, několikadenní archeologický odkryv v prostoru zděné přístavby u zadní obvodové zdi budovy muzea. Již během předešlých stavebních úprav v přízemí jedné z místností muzea, zde byla odkryta zajímavá situace. Jednalo se jižní hranu rozsáhlého objektu zahloubeného do zdejšího skalního podloží (břidlice). Z její výplně byl vyzvednut nepočetný soubor keramických zlomků spadající časově do 13. století. Během výzkumu byly zdokumentovány tři stavební fáze historických záchodků (19. – 20. století), nicméně zmíněná přístavba větší část starších terénů zničila. I přesto se podařilo dokumentovat dno pokračujícího objektu ze 13. století (jedná se nejspíše o zahloubené partie dřevozemního domu), jehož výplň ve spodních partiích opět obsahovala keramický materiál ze 13. století. Celkový půdorys objektu se doposud odhalit nepodařilo.
Martin Vyšohlíd
ilustrační fotografie