czech deutsch  english
návrat na úvodní stránku...

Aktuality

04. 12. 2009

NÁMĚSTÍ REPUBLIKY – Výzkum století


Ve středu 2. 12. 2009 proběhl od 17,00 hodin křest nové knihy o archeologickém výzkumu na náměstí Republiky na Novém Městě pražském.


Křest proběhl pod záštitou senátora Václava Jehličky v prostorách knihkupectví NeoPalladium v obchodním centru Palladium na náměstí Republiky. Akce se zúčastnili jak zástupci z řad odborné veřejnosti, tak zástupci firmy Palladium Praha, s.r.o. s jejichž finanční podporou kniha vyšla. Úvodní slovo pronesl PhDr. Petr Juřina, který zhodnotil dlouhou cestu, která tuto publikaci předcházela. Tato cesta začala v podstatě již r. 1996, kdy proběhl první zjišťovací archeologický výzkum v prostorách bývalých Kasáren Jiřího z Poděbrad – současného obchodního centra Palladium. Hlavní sezona rozsáhlého plošného archeologického odkryvu pak nastala v letech 2003-2006. Detailní zpracování obrovského množství v terénu získaných jednotlivých informací dosud trvá a roky této náročné práce doprovází řada článků a příspěvků v odborném tisku. Již v průběhu terénní fáze výzkumu se počala rodit myšlenka na vznik publikace, která by stručně shrnula hlavní výsledky tohoto mimořádného výzkumu a zároveň by je byla schopna představit zájemcům z řad široké veřejnosti. Doufejme, že se tato idea v podobě nedávno vzniklé knihy alespoň z části naplnila. To však již musí zhodnotit čtenáři samotní.

Celobarevná publikace na křídovém papíře je určena nejširší veřejnosti a čtenáři nepředkládá pouze obraz jednoho konkrétního místa v průběhu staletí, ale informuje také o celé škále témat, která jsou s archeologickými výzkumy spojena (dokumentace, zpracování a výpovědní hodnota jednotlivých artefaktů, přírodovědné analýzy, problematika konzervace a prezentace dochovaných nemovitých nálezů, atd.). Na knize spolupracovalo plných 27 spoluautorů, přičemž hlavním autorem a editorem publikace byl PhDr. Petr Juřina. K publikaci je přiložen také DVD disk s krátkým filmem přibližujícím průběh samotného výzkumu, trojrozměrnými modely nalezených románských domů a větším množstvím fotografií archeologických situací a nálezů, které se do knihy „nevešly“.
Knihu můžete zatím zakoupit ve Specializovaném knihkupectví Klubu Za starou Prahu (Juditina věž, http://www.zastarouprahu.cz/), dále pak v knihkupectvích NeoPalladium a NeoLuxor (Václavské náměstí). Za zvýhodněnou cenu 690,- Kč pak v naší kanceláři v Truhlářské 20 (Praha 1 – Nové Město). V případě zájmu nás kontaktujte na tel. 224317913, 224314978 nebo na e-mailu praha@archaia.cz.

Při zasílání poštou si účtujeme poštovné a balné.

Martin Vyšohlíd
ilustrační fotografie