czech deutsch  english
návrat na úvodní stránku...

Aktuality

11. 12. 2009

Den otevřených dveří na archeologickém výzkumu na Staroměstském náměstí v Mladé Boleslavi


V pátek a v sobotu 20. a 21. listopadu se konal na záchranném archeologickém výzkumu na Staroměstském náměstí v Mladé Boleslavi den otevřených dveří, který přilákal v průběhu těchto dvou dnů ohromné množství zájemců o historické památky tohoto města.


V souvislosti s archeologickým výzkumem na Staroměstském náměstí v Mladé Boleslavi, který probíhal od září do konce listopadu tohoto roku před zahájením výstavby podzemního parkovacího domu, proběhl ve dnech 20. a 21. listopadu den otevřených dveří na archeologickém výzkumu. Ten pro zájemce z řad veřejnosti uspořádaly společnosti Archeo Pro o.p.s. a Archaia Praha o.p.s., které se podílely na provádění tohoto výzkumu realizovaného na základě smlouvy se Statutárním městem Mladá Boleslav. Během obou dnů navštívilo archeologický výzkum neuvěřitelných téměř 3.000 lidí, které přilákal nepochybně nejen vlastní archeologický výzkum na frekventované ploše náměstí, ale především nález podsklepených a divácky atraktivních prostor pod povrchem náměstí, do nichž měli návštěvníci přístup. Vedle prohlídky sklepů pod náměstím i vlastního výzkumu se mohli návštěvníci seznámit také s některými konkrétními zajímavějšími archeologickými nálezy na improvizované výstavce. Jednotlivé skupiny dostávali odborný výklad, který podávali vedle vedoucího archeologického výzkumu PhDr. Michala Bureše také Lukáš Drápela, Tomáš Fair a Jan Poledne. Ohromný zájem veřejnosti o výsledky archeologického výzkumu doprovázel také značný zájem regionálních médií. V současné době bude nutno zahájit intenzivní jednání, aby stavba podzemního parkoviště některé z odkrytých podzemních prostor umožnila trvale zpřístupnit veřejnosti.
Vojtěch Kašpar
ilustrační fotografie