czech deutsch  english
návrat na úvodní stránku...

Aktuality

01. 06. 2006

Transport slovanských pecí z Roztok u Prahy


V průběhu celého roku 2006 probíhal a stále ještě probíhá rozsáhlý předstihový archeologický výzkum vyvolaný výstavbou rychlostní komunikace mezi Sedlecem a Roztokami u Prahy.


V průběhu intenzivních terénních prací byly postupně odkryty specialisty z Archeologického ústavu AV ČR (M. Kuna, N. Profantová) desítky až stovky pravidelně situovaných mírně zahloubených pravoúhlých objektů (uvažuje se o počtu až sedm set). Jedná se o zahloubené suterény dřevěných či dřevohlinitých domů, pocházejících z období první slovanské migrace na naše území. Standardní nepočetný nálezový inventář je především zastoupen hrubou keramikou tzv. "pražského typu" a doklady zemědelské aktivity (zrnotěrky, žernovy). Většina zahloubených částí staveb měla v severozápadním nároží při vstupu situovanou na sucho kladenou pec vyskládanou z místní sedlecké břidlice. Vedle náznaků zaklenutí topeniště se zřejmě objevují i pece zakryté plochými mohutnými překlady. V blízkosti pece byly zapuštěny do podlahy keramické nádoby na ohřev vody. Společnost ARCHAIA Praha o.p.s. se po domluvě s vedoucími výzkumu rozhodla přenést některé z pecí přímo z terénu do prostoru Malého muzea archeologie v areálu Státního úřadu pro jadernou bezpečnost v Bartoškově ulici v Praze 4 - Nuslích. Zde budou po konzervaci, díky velkorysosti této státní instituce v čele s ředitelem Kanceláře úřadu ing. Karlem Kloudou, CSc., MBA., prezentovány návštěvníkům před vchodem do muzea včetně repliky takové pece.
Vojtěch Kašpar
ilustrační fotografie