czech deutsch  english
návrat na úvodní stránku...

Aktuality

20. 05. 2010

ZBUZANY (Praha – západ) – výstavba komunikací k novým RD


Od konce dubna provádí společnost ARCHAIA záchranný archeologický výzkum při západním okraji obce Zbuzany. Akce byla vyvolána výstavbou sítě nových obslužných komunikací k plánované obytné zástavbě.


Na lokalitě došlo k zachycení intenzivního osídlení z mnoha historických období – především z pozdní doby kamenné (cca 3500 př.Kr.), závěru starší doby bronzové (cca 1600 př.Kr.), starší doby železné (600 př.Kr.) a také z přelomu ranného a vrcholného středověku (12. století). K nejzajímavějším dosavadním objevům patří vedle početných fragmentů nadzemních sloupových staveb pozoruhodné doklady železářské výroby a odkrytí úseku pravěké vozové cesty. Výzkum potrvá do počátku června a následně budou prozkoumané plochy předány stavební firmě k výstavbě vlastních komunikací a inženýrských sítí.
PhDr. Petr Juřina
ilustrační fotografie