czech deutsch  english
návrat na úvodní stránku...

Aktuality

08. 06. 2010

Konference FUMA IX. v Opavě


V letošním roce proběhla ve dnech 2.–4. června 2010 v pořadí již devátá konference Forum Urbes Medii Aevi, která se každoročně věnuje archeologii středověku. Tentokrát bylo jejím tématem Předměstí středověkého města v prostoru střední Evropy a jejím pořadatelem byla nejen společnost Archaia Brno o.p.s., ale také NPÚ Ostrava, Ústav historických věd PřFF Slezské univerzity v Opavě a Opavská kulturní organizace reprezentující město Opava.


Dokumenty:

Celá konference se odehrávala v příjemném a nově zrekonstruovaném prostředí Obecního domu, který stojí v prostoru jižní části zaniklého opevnění města Opavy. K danému tématu bylo předneseno celkem 19 příspěvků a konference se zúčastnilo okolo 30 až 40 lidí. Vzhledem k nepřízni počasí i dalším okolnostem však nakonec nedorazilo několik účastníků, včetně těch zahraničních. Mezi příspěvky nechyběla prezentace výsledků archeologických výzkumů předměstí (Brno, Opava, Ostrava, Čáslav, Hradec Králové, Praha, Kyjov, Lipník n. Bečvou), ale také zhodnocení fenoménu předměstí z hlediska historiků, a to jak v obecné rovině (hospodářský význam předměstí, válka a předměstí), tak v rovině konkrétních možností využití dostupných písemných pramenů pro analýzu charakteru předměstí a jeho sociální struktury (např. berní rejstříky, knihy zádušních odkazů, atd.). Prezentované výsledky archeologických výzkumů často potvrzovaly dostupné písemné prameny o existenci řemesel, která bývala tradičně vytlačována na městskou periferii, případně až za městské hradby z důvodů nebezpečí ohně (hrnčíři, kováři) nebo obtěžujícího zápachu (koželuzi). Doklady hrnčířské výroby byly odkryty např. na Brodském a Hradeckém předměstí Čáslavi, na předměstí Opavy, Hradce Králové i Lipníku nad Bečvou.

Problematika Prahy byla reprezentována celkem třemi příspěvky z nichž první přednesl za kolektiv autorů T. Cymbalak z NPÚ Praha, který vede rozsáhlý výzkum COPA CENTRA v okolí stanice metra Národní. Tento výzkum, jehož závěrečná etapa právě probíhá, přispěje mimo jiné také ke zpřesnění rozsahu a charakteru osídlení osady Újezd u sv. Martina, jejíž vývoj byl výrazně narušen výstavbou staroměstského opevnění ve 30.–40. letech 13. století. Za naší společnost zde výsledky dosavadních výzkumů Petrské čtvrti prezentoval P. Juřina (spolu s M. Vyšohlídem). Příspěvek tak vlastně navázal na předchozí velmi podobnou problematiku – tj. kontinuální vývoj předlokačního osídlení, který byl razantně přerušen vznikem opevnění Starého Města pražského. To mělo značný vliv na vývoj osídlení především v západní části Petrské čtvrti mezi kostely sv. Benedikta (který by klidně mohl nést přízvisko „ve zdi“, jako kostel sv. Martina) a sv. Klimenta. Petrská čtvrť – tedy část Dolního Nového Města pražského, náleží k jedněm k nejlépe prozkoumaných částí Prahy, kde dochází k rozsáhlým archeologickým odkryvům již od 60. let 20. století. Oproti dřívějším představám o koncentraci osídlení okolo jednotlivých kostelů (sv. Benedikt, sv. Kliment, sv. Petr na Poříčí), se zdá, že osídlení kontinuálně pokračovalo z oblasti budoucího Starého Města snad až k bubenskému brodu. Třetím příspěvkem prezentoval M. Bureš archeologický výzkum v oblasti historického Zábranska. V místě dnešního Karlína, tedy za novoměstskými hradbami Petrské čtvrti, se jednalo o dosud první stratifikovaný doklad středověkého osídlení (2. pol. 14. století až 1. pol. 15. století).

Celá konference byla doplněna vynikajícími společenskými večery (ART klub Obecního domu a Rest. U Tiskárny), kde pokračovaly neformální diskuze nejen o daném tématu konference. Účastníci konference měli také možnost shlédnout menší prezentaci nejnovějších výsledků archeologických výzkumů v Opavě. Nezbytné a oblíbené konferenční exkurze tentokrát zavedly jejich účastníky do sklepení vinotéky Vinné sklepy Lechovice na Dolním náměstí 22, kde byl při sklence kvalitního vína podán odborný výklad o stavebně-historickém vývoji tohoto domu. Závěrečný den konference pokračovala exkurze do areálu minoritského kláštera s kostelem sv. Ducha, do rekonstruovaného domu U mouřenínů (Mezi trhy 2), kde probíhá stavebně-historický a archeologický výzkum a také do domu U bílého koníčka (Dolní náměstí 4), kde již rekonstrukce proběhla. Všechny tyto objekty patří k nejstarší kamenné architektuře města a mají zásadní význam pro objasnění počátků kamenné zástavby po lokaci města Opavy.

Závěrem lze jen srdečně poděkovat Všem organizátorům konference a těšit se nejen na další, tentokrát jubilejní desátý ročník konference, ale především na další svazky sborníků FUMA, kde jistě vyjdou jednotlivé příspěvky v písemné podobě....

Martin Vyšohlíd
ilustrační fotografie