czech deutsch  english
návrat na úvodní stránku...

Aktuality

13. 10. 2010

Ohlédnutí za středověkou podzimní slavností na Liboci


V sobotu 9. října 2010 proběhla již tradiční slavnost v našem Archeologickém parku Liboc. Také díky krásnému slunečnému počasí jsme uvítali velké množství návštěvníků, kteří zde snad strávili příjemné odpoledne....


Návštěvníci si mohli prohlédnout ukázky několika řemesel (tkadlena, keramička, kovář), k poslech a tanci jim zahrála hudební skupina JAGABAB a scénky ze života středověkého předvedla skupina W-ARLET. Především nejmladší návštěvníci si pak mohli na vlastním těle vyzkoušet středověkou zbraň a zbroj nebo si zastřílet z luku. Zájemci byli formou informačních tabulí seznámeni s historií i novinkami v postupném budování archeologického parku. Mezi novinky patřila především čerstvě dokončená pec v jizbě trojdílného domu. Dobrou náladu udržovala nejen hudební vystoupení, ale také chýňské polotmavé pivo, moravské víno a medovina. Pro malé návštěvníky byl připraveny limonády, džusy, čaj a horká čokoláda. Hlad zahnal guláš připravený ve velkém kotli přímo nad ohništěm a také zelňáky...
Martin Vyšohlíd
ilustrační fotografie