czech deutsch  english
návrat na úvodní stránku...

Aktuality

04. 11. 2010

Výhodná nabídka v prodeji publikací


V současné době jsme se rozhodli snížit prodejní cenu sborníků FUMA (příspěvky z konference Forum urbes medii aevi pořádaná společností Archaia Brno o.p.s.) z nabídky prodeje publikací, které jsme finančně podpořili.


Sborníky FUMA I a II jsou u nás nyní k dispozici za 50,- Kč a sborníky FUMA III, IV a V za 100,- Kč. Jedná se o sborníky jednotlivých příspěvků z tématických konferencí o archeologii středověkých měst, které každoročně pořádá společnost Archaia Brno o.p.s. a které představují výrazný příspěvek k dané problematice:

FORUM URBES MEDII AEVI I. Sborník příspěvků z konference FUMA konané 10.dubna 2002. Brno, Archaia Brno o.p.s. 2004. 97 s. Mp., půdorysy, grafy, fot., obr., lit., res.něm. ISBN 80-239-2746-2.

FORUM URBES MEDII AEVI II. Sborník příspěvků z konference FUMA konané 16.-18.4.2003. Brno, Archaia Brno o.p.s. 2005. 202 s. Mp., půdorysy, grafy, fot., obr., lit., res.něm. ISBN 80-903588-0-2.

FORUM URBES MEDII AEVI III. Vrcholně středověká zděná měšťanská architektura ve střední Evropě. Sborník příspěvků z konference FUMA konané 14.-16.4.2004 v Jihlavě. Brno, Archaia Brno o.p.s. 2006. 270 s. Mp., pl., půdorysy, fot., obr., lit., res.něm., angl. ISBN 80-903588-1-2.

FORUM URBES MEDII AEVI IV. Parcelace a uliční síť ve vrcholně středověkých městech střední Evropy. Sborník příspěvků z konference FUMA konané 20.-22.4.2005 v Brně. Brno, Archaia Brno o.p.s. 2007. 162 s. Pl., mp., půdorysy, obr., fot., lit., res.něm., angl. ISBN 80-903588-2-9.

FORUM URBES MEDII AEVI V. Recenzované periodikum. Městské fortifikace ve vrcholně středověkých zeměpanských městech střední Evropy. Brno, Archaia Brno o.p.s. 2008. 337 s. Fot., obr., mp., pl., půdorysy, lit., res.něm., angl. ISBN 978-80-903588-3-6. ISSN 1803-1749.

Celkovou nabídku našich publikací k prodeji naleznete zde
Martin Vyšohlíd
ilustrační fotografie