czech deutsch  english
návrat na úvodní stránku...

Aktuality

11. 04. 2011

Aktualizovaný přehled katastrálních map


Postupným úsilím Kateřiny Samojské se podařilo shromáždit značné množství starých katastrálních map, které se staly součástí našeho digitálního archivu k dějinám Prahy.


Dokumenty:
Postupně budovaný digitální archiv starých katastrálních map velké Prahy je příležitostně doplňovám. V současné době obsahuje značné množství katastrálních map převážně pražských katastrů, či katastrů sousedících se současnými hranicemi velké Prahy (85 katastrů). Jedná se především o mapy Stabilního katastru, Tereziánského katastru, Berní ruly, indikačních skic, reambulací stabilního katastru či kartogramů stavebního vývoje obcí užšího regionu Prahy realizovaných Státním ústavem rekonstrukce památkových měst a objektů pod vedením Dobroslava Líbala.
Vojtěch Kašpar
ilustrační fotografie