czech deutsch  english
návrat na úvodní stránku...

Aktuality

02. 05. 2011

Zahájení sezóny na senohrabské plovárně a nové webové stránky


V průběhu dubna členové a příznivci Občanského sdružení pro obnovu senohrabské plovárny a zachování přívozu společně s členy společnosti Archaia připravili senohrabskou plovárnu na další letní sezónu.


Již na počátku dubna vylákalo příjemné jarní sluníčko množství lidí k návštěvě malebného údolí Sázavy mezi Senohraby a Čtyřkoly. Romantický kout na soutoku Sázavy a Mnichovky naproti vsi Zlenice opět ožil, restaurace Baštírna zahájila svůj provoz a plovárna přivítala jako každoročně první návštěvníky. Těmi jsou již pravidelně mnoho let členové a příznivci Občanského sdružení pro obnovu senohrabské plovárny a zachování přívozu, kteří se o plovárnu vzorně starají již od roku 1997. Letošní sezóna byla zahájena 8. dubna první jarní brigádou, kdy byla z loděnice vytažena loď a po nezbytné údržbě byla spuštěna na vodu. První jarní svezení pramicí vedlo na zlenickou stranu, kde byl instalován nájezd, který musel být částečně opraven a zpevněn novým táhlem. Přívoz tedy v tomto roce začal převážet 8. 4. V duchu každoročních tradic byl zasazen nový „vánoční“ strom, který doplnil živý plot podél přístupové cesty od Mnichovky k Baštírně. Nemalá pozornost musela být věnována úklidu plovárny od odpadků, listí a napadaných větví, včetně úklidu prezentované archeologické památky (rekonstrukce nároží pozdně středověkého objektu podhradního městečka) či velkého množství krtinců. Oškrabány a nově natřeny byly dveře třinácti dochovaných lázeňských kabin. O týden později, v neděli 16. 4. 2011, byla v rámci druhé jarní brigády celá plovárna kompletně posekána. Další jarní brigáda, spojená nejspíše se spuštěním pontonu pro plavce na vodu, se bude konat v polovině května.
V neposlední řadě je nutno zmínit, že v průběhu dubna byly spuštěny nové internetové stránky senohrabské plovárny, které jsou prozatím ve zkušebním provozu a budeme se je snažit postupně naplňovat a aktualizovat. Stránky vznikly z iniciativy Patrika Líbala a Vojtěcha Kašpara, kteří oslovili Ivana Jablonského, který je autorem návrhu a designu stránek.

Stránky naleznete ZDE

Vojtěch Kašpar
ilustrační fotografie