czech deutsch  english
návrat na úvodní stránku...

Aktuality

02. 01. 2012

Zjišťovací výzkum v Michli

V termínu od 5. do 16. prosince 2011 proběhl v sousedství křižovatky ulic Záběhlické a Chodovské archeologický zjišťovací výzkum vyvolaný plánovanou výstavbou Obchodního centra Michle. Na nezastavěném pozemku tak archeologové vystřídali Bob Navarro Cirkus King, který zde bavil malé i velké návštěvníky v průběhu loňského listopadu. více...

03. 11. 2011

Zjišťovací výzkum v libeňském židovském městě

Ve druhé polovině října proběhl zjišťovací archeologický výzkum na rozsáhlém nezastavěném pozemku v nároží ulic Voctářova a Koželužská, který byl od poloviny 16. století jádrem židovského osídlení v Libni. Jeho cílem bylo zjistit rozsah dochování archeologických památek souvisejících nejen se zástavbou raně novověkého židovského města, ale také případných památek starších (středověk, zemědělský pravěk). více...

11. 10. 2011

Zjišťovací archeologický výzkum Na Poříčí 48

Zjišťovací archeologický výzkum v ulici Na Poříčí 48 (čp. 1054, proluka vedle KFC) proběhl v 2. polovině září a počátkem října 2011, z důvodů plánované výstavby multifunkčního domu, jehož stavba bude realizována firmou Metrostav, a.s. více...

27. 09. 2011

Archeologický výzkum v hostinci „U Kotvy“ na Zbraslavi

V průběhu první poloviny srpna proběhl ve dvoře domu čp. 471 v ulici U Národní galerie v Praze 5 – Zbraslavi zjišťovací výzkum, který měl za úkol zjistit rozsah dochovaných archeologických terénů. V současné době na něj navázal záchranných archeologický výzkum formou dohledu při bagrování základových pasů a skrývce svrchních partií dvora. více...

31. 08. 2011

ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM V HAINBURGU NAD DUNAJEM

V průběhu srpna realizovala společnost ARCHAIA zajímavý archeologický výzkum v historickém jádru starobylého rakouského města Hainburg an der Donau (obr.1). Tento projekt představuje první samostatnou archeologickou akci prováděnou českou oprávněnou organizací na území jiného státu (byť v rámci EU). více...

31. 05. 2011

Archeologický výzkum na Shetlandských ostrovech

V závěru května skončil měsíční archeologický výzkum na Shetlandech, jehož se zúčastnil také autor tohoto příspěvku. Jednalo se o druhou sezónu terénní části výzkumu, který je součástí rozsáhlého mezinárodního projektu The Assembly Project – Meeting-places in Northern Europe AD 400-1500 (TAP).
více...

03. 09. 2010

Stanovisko společností ARCHAIA o.s. a ARCHEO Pro o.p.s.

Stanovisko společností ARCHAIA o.s. a ARCHEO Pro o.p.s. k průběhu komise na ploše záchranného archeologického výzkumu na ploše parkovacího domu na Staroměstském náměstí v Mladé Boleslavi dne 19. srpna 2010 více...

21. 05. 2010

Výzkum senohrabské plovárny v roce 2010

V průběhu května roku 2010 byl v prostoru systematicky sledované senohrabské plovárny a říčních lázní pod Hláskou (hradem Zlenice) proveden doposud nejrozsáhlejší záchranný archeologický výzkum v souvislosti s výstavbou sociálních zařízení. více...

20. 05. 2010

ZBUZANY (Praha – západ) – výstavba komunikací k novým RD

Od konce dubna provádí společnost ARCHAIA záchranný archeologický výzkum při západním okraji obce Zbuzany. Akce byla vyvolána výstavbou sítě nových obslužných komunikací k plánované obytné zástavbě. více...

19. 05. 2010

Archeologický výzkum v Miškovicích (lokalita Za panskou stodolou)

V průběhu dubna a května roku 2010 probíhal záchranný archeologický výzkum v trasách komunikací a inženýrských pro soubor rodinných domů „Za panskou stodolou“, který bezprostředně navazuje na východní okraj Čakovic, avšak je na katastru obce Miškovice. více...

ilustrační fotografie