czech deutsch  english
návrat na úvodní stránku...

Aktuality

03. 09. 2010

Stanovisko společností ARCHAIA o.s. a ARCHEO Pro o.p.s.

Stanovisko společností ARCHAIA o.s. a ARCHEO Pro o.p.s. k průběhu komise na ploše záchranného archeologického výzkumu na ploše parkovacího domu na Staroměstském náměstí v Mladé Boleslavi dne 19. srpna 2010 více...

21. 05. 2010

Výzkum senohrabské plovárny v roce 2010

V průběhu května roku 2010 byl v prostoru systematicky sledované senohrabské plovárny a říčních lázní pod Hláskou (hradem Zlenice) proveden doposud nejrozsáhlejší záchranný archeologický výzkum v souvislosti s výstavbou sociálních zařízení. více...

20. 05. 2010

ZBUZANY (Praha – západ) – výstavba komunikací k novým RD

Od konce dubna provádí společnost ARCHAIA záchranný archeologický výzkum při západním okraji obce Zbuzany. Akce byla vyvolána výstavbou sítě nových obslužných komunikací k plánované obytné zástavbě. více...

19. 05. 2010

Archeologický výzkum v Miškovicích (lokalita Za panskou stodolou)

V průběhu dubna a května roku 2010 probíhal záchranný archeologický výzkum v trasách komunikací a inženýrských pro soubor rodinných domů „Za panskou stodolou“, který bezprostředně navazuje na východní okraj Čakovic, avšak je na katastru obce Miškovice. více...

14. 04. 2010

Geofyzikální prospekce na Senohrabské plovárně

Ve dnech 11. a 12. října provedla společnost G IMPULS Praha spol. s r.o. geofyzikální prospekci plochy občanské plovárny v katastru Senohrad pod hradem Zlenice. Předběžné výsledky výzkumu jsou prezentovány až nyní. více...

01. 03. 2010

Archeologický výzkum v areálu Pražské konzervatoře Na Rejdišti

Od listopadu roku 2009 byl zahájen záchranný archeologický výzkum prováděný v souvislosti s rekonstrukcí a prohlubováním stávajících místností budovy konzervatoře a výstavbou koncertního sálu ve dvorním traktu. více...

ilustrační fotografie