czech deutsch  english
návrat na úvodní stránku...

Aktuality

29. 04. 2010

Proběhla Jarní středověká slavnost v Liboci

Také v letošním roce pokračovala tradice jarních středověkých slavností v našem Archeologickém parku v Praze 6 - Liboci. Tentokrát se akce uskutečnila v sobotu 24. dubna 2010 zhruba v čase od 14,00 do 18,00 hodin. více...

16. 04. 2010

Informační kolokvium Archeologické výzkumy v Čechách v roce 2009

Ve dnech 13. a 14. dubna 2010 proběhlo tradiční setkání archeologů při kterém se informují o proběhlých archeologických akcí z předešlé sezóny. Tentokrát se kolokvium poprvé uskutečnilo v prostorách nové budovy Národního muzea (bývalé Federální shromáždění a poté sídlo Svobodné Evropy). více...

14. 04. 2010

Geofyzikální prospekce na Senohrabské plovárně

Ve dnech 11. a 12. října provedla společnost G IMPULS Praha spol. s r.o. geofyzikální prospekci plochy občanské plovárny v katastru Senohrad pod hradem Zlenice. Předběžné výsledky výzkumu jsou prezentovány až nyní. více...

02. 04. 2010

Letošní konference FORUM ARCHAEOLOGIAE POST-MEDIAEVALIS je za námi

Ve dnech 23. - 24. března 2010 proběhl již 3. ročník konference věnující se archeologii novověku. Tentokrát byly jejím hlavním tématem Písemné a ikonografické prameny v archeologii novověku. více...

01. 04. 2010

Velikonoce v Liboci

Během sobotního odpoledne (27. 3. 2010) proběhlo již tradiční předvelikonoční setkání v Archeologickém parku Liboc. více...

01. 03. 2010

Archeologický výzkum v areálu Pražské konzervatoře Na Rejdišti

Od listopadu roku 2009 byl zahájen záchranný archeologický výzkum prováděný v souvislosti s rekonstrukcí a prohlubováním stávajících místností budovy konzervatoře a výstavbou koncertního sálu ve dvorním traktu. více...

04. 02. 2010

Smuteční pochod „Za J. A. Jírou“

V neděli 24. ledna 2010 se uskutečnila již 15. vzpomínková vycházka zasněženou Prahou spojená s výročím úmrtí Josefa Antonína Jíry (19.7. 1868 - 22.1. 1930). Letošní vzpomínkový akt byl o to významnější, že připadl na kulaté výročí 80 let od jeho smrti. více...

11. 01. 2010

Adventní odpoledne v Archeologickém parku Liboc

V sobotu 12. 12. 2009 se konalo v Archeologickém parku Liboc adventní odpoledne, uzavírající jeho loňskou sezónu. více...

09. 01. 2010

Pražská archeologická komise čtyřicetiletá

V pátek 11. 12. 2009 oslavila Pražská archeologická komise neuvěřitelné čtyřicáté narozeniny, které si současní účastníci komise připomněli nejen pravidelným zasedáním, ale především malou neformální oslavou. více...

25. 12. 2009

PF 2010

Pracovníci společnosti ARCHAIA Praha o.p.s. Vám přejí klidné vánoční svátky, pevné zdraví i nervy a mnoho štěstí, spokojenosti i osobních a pracovních úspěchů v novém roce. více...

ilustrační fotografie