czech deutsch  english
návrat na úvodní stránku...

Aktuality

11. 12. 2009

Den otevřených dveří na archeologickém výzkumu na Staroměstském náměstí v Mladé Boleslavi

V pátek a v sobotu 20. a 21. listopadu se konal na záchranném archeologickém výzkumu na Staroměstském náměstí v Mladé Boleslavi den otevřených dveří, který přilákal v průběhu těchto dvou dnů ohromné množství zájemců o historické památky tohoto města. více...

10. 12. 2009

Mladá Boleslav – záchranný archeologický výzkum v Bělské ulici parc. č.136 a 137

V průběhu 2. poloviny listopadu a počátku prosince proběhl záchranný archeologický výzkum parcely v Bělské ulici v historickém jádru Mladé Boleslavi. Výzkum prováděla společnost ARCHAIA Praha o.p.s. pod vedením mgr. Sylwestra Chmielowiece. více...

07. 12. 2009

Vyšel sborník Studies in Post-Medieval Archaeology 3

Začátkem prosince vyšel sborník Studies in Post-Medieval Archaeology 3, který vydala společnost ARCHAIA Praha o.p.s. s finanční podporou Euroffice Praha-Brusel a.s. více...

04. 12. 2009

NÁMĚSTÍ REPUBLIKY – Výzkum století

Ve středu 2. 12. 2009 proběhl od 17,00 hodin křest nové knihy o archeologickém výzkumu na náměstí Republiky na Novém Městě pražském. více...

30. 11. 2009

Archeologický výzkum v Unhošti

V závěru listopadu proběhl drobný záchranný archeologický výzkum v prostorách Melicharova vlastivědného muzea v Unhošti, které sídlí v jedné z nejstarších budov - bývalé radnici, čp. 1. více...

19. 11. 2009

Podzemní labyrint pod Staroměstským náměstím v Mladé Boleslavi

Archeologický výzkum na Staroměstském náměstí v samém centru historického jádra Mladé Boleslavi odhalil nové doklady o vývoji osídlení tohoto místa od 11. století do současnosti. Nejpřekvapivějším nálezem byl objev rozsáhlého labyrintu chodeb a podzemních prostor, z větší části vytesaných do skály, a pocházejících patrně ze 17. století. Občané Mladé Boleslavi a okolí budou mít unikátní příležitost si podzemí a další archeologické nálezy prohlédnout ve dnech 20. a 21. 11. 2009, kdy archeologický výzkum bude zpřístupněn veřejnosti. více...

16. 11. 2009

Zasedání Středočeské archeologické komise v Mladé Boleslavi

V souvislosti s probíhajícím archeologickým výzkumem na Staroměstském náměstí proběhlo v Mladé Boleslavi 9. 11. 2009 další pravidelné zasedání Středočeské archeologické komise. více...

11. 11. 2009

Archeologie hrou – akce pro školáky na prázdninový den 29.října 2009

Během podzimních prázdnin uspořádala naše mateřská organizace (občanské sdružení Archaia) den v Archeologickém parku Liboc pro školáky ve věku 8 – 13 let. více...

28. 10. 2009

Ukončení letošní sezóny archeologického výzkumu na zámku ve Vimperku (okr. Prachatice)

Ve středu 21. 10. byla ukončena krátká podzimní etapa předstihového výzkumu v areálu vimperského hradu. Výzkum realizovaný pod vedením profesora Tomáše Durdíka z Archeologického ústavu AV ČR navazoval na hlavní letní etapu z května až července tohoto roku. více...

27. 10. 2009

Archeologický výzkum na hradě Kamýk nad Vltavou v roce 2009

V průběhu května a června letošního roku prováděl Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. ve spolupráci se společností ARCHAIA Praha o. p. s. pod vedením prof. PhDr. Tomáše Durdíka, DrSc záchranný archeologický výzkum na hradě v Kamýku nad Vltavou. více...

ilustrační fotografie