czech deutsch  english
návrat na úvodní stránku...

Aktuality

28. 10. 2006

Zazimování senohrabské plovárny

Na státní svátek 28. října roku 2006 vyrazila část členů a přátel naší společnosti na senohrabskou plovárnu pomoci našemu spřátelenému „Občanskému sdružení pro obnovu plovárny a zachování přívozu“ přes řeku Sázavu mezi Zlenicemi a Senohraby. více...

13. 10. 2006

Výjezdní zasedání do našeho depozitáře

V pátek 13. října 2006 vyrazila převážná většina zaměstnanců naší společnosti společně s některými členy občanského sdružení na výjezdní zasedání do prostor našeho detašovaného pracoviště a depozitáře. více...

01. 06. 2006

Transport slovanských pecí z Roztok u Prahy

V průběhu celého roku 2006 probíhal a stále ještě probíhá rozsáhlý předstihový archeologický výzkum vyvolaný výstavbou rychlostní komunikace mezi Sedlecem a Roztokami u Prahy. více...

31. 05. 2006

Předstihový záchranný archeologický výzkum v Truhlářské ulici 16, čp. 1117

Praha 1 - Nové Město: Na jaře roku 2006 proběhl zjišťovací archeologický výzkum na parcele čp. 1117 v jižní frontě Truhlářské ulice na Novém Městě pražském. více...

01. 05. 2006

Předstihový záchranný archeologický výzkum na parkovišti u bývalé budovy Koospolu

Praha 6 – Dejvice, dnes Citibank při Evropské ulici. Tam, kde kdysi za starých, doufejme již zapomenutých, časů stávala auta před prodejnou luxusního zboží "Tuzex", na parcelách č. 645/11, 645/12 a 645/13, proběhl na přelomu jara a léta roku 2006 zjišťovací archeologický výzkum. více...

ilustrační fotografie