czech deutsch  english
návrat na úvodní stránku...

Aktuality

29. 12. 2011

PF 2012

Všem kamarádům, kolegům i obchodním partnerům přejeme vše dobré v nadcházejícím roce 2012. Především pak zdraví, pohodu, málo stresu a mnoho pracovních úspěchů.

28. 12. 2011

Nová Castellologica Bohemica v prodeji!

Dovolujeme si Vám nabídnout ke koupi sborník Castellologica Bohemica 12. více...

29. 11. 2011

Advent v Liboci

Občanské sdružení Archaia zve věechny zájemce na předvánoční setkání pořádané v sobotu odpoledne před zlatou adventní nedělí v Archeologickém parku Liboc v Praze 6. více...

16. 11. 2011

Skončila letošní sezóna na senohrabské plovárně

Přestože letošní deštivé léto příliš nepřálo pobytu u vody, malebný a sluneční podzim nám poskytl alespoň mírnou náplast na letošní uplakanou sezónu na senohrabské plovárně. Ta se uzavřela 30. října posledním přívozem a uložením převoznické lodě k zimnímu spánku. více...

03. 11. 2011

Zjišťovací výzkum v libeňském židovském městě

Ve druhé polovině října proběhl zjišťovací archeologický výzkum na rozsáhlém nezastavěném pozemku v nároží ulic Voctářova a Koželužská, který byl od poloviny 16. století jádrem židovského osídlení v Libni. Jeho cílem bylo zjistit rozsah dochování archeologických památek souvisejících nejen se zástavbou raně novověkého židovského města, ale také případných památek starších (středověk, zemědělský pravěk). více...

11. 10. 2011

Zjišťovací archeologický výzkum Na Poříčí 48

Zjišťovací archeologický výzkum v ulici Na Poříčí 48 (čp. 1054, proluka vedle KFC) proběhl v 2. polovině září a počátkem října 2011, z důvodů plánované výstavby multifunkčního domu, jehož stavba bude realizována firmou Metrostav, a.s. více...

07. 10. 2011

Dobroslav Líbal – vědec, pedagog a památkář (1911 – 2002)

Srdečně Vás zveme na konferenci, která se koná u příležitosti stého výročí narození doc. JUDr. et PhDr. Dobroslava Líbala, DrSc. více...

27. 09. 2011

Archeologický výzkum v hostinci „U Kotvy“ na Zbraslavi

V průběhu první poloviny srpna proběhl ve dvoře domu čp. 471 v ulici U Národní galerie v Praze 5 – Zbraslavi zjišťovací výzkum, který měl za úkol zjistit rozsah dochovaných archeologických terénů. V současné době na něj navázal záchranných archeologický výzkum formou dohledu při bagrování základových pasů a skrývce svrchních partií dvora. více...

22. 09. 2011

Pozvánka na konferenci FORUM ARCHAEOLOGIAE POST-MEDIAEVALIS 2012

Zveme Vás srdečně již na 4. ročník konference Forum Archaeologiae Post-mediaevalis zabývající se archeologií novověku. Konference proběhne v Praze na počátku dubna příštího roku. více...

20. 09. 2011

Podzimní slavnost v Archeologickém parku LIBOC

Také v letošním roce pokračuje tradice podzimních středověkých slavností v našem Archeologickém parku v Praze 6 - Liboci. Tentokrát se akce uskuteční v sobotu 8. října 2011 od 14,00 hod. více...

ilustrační fotografie