czech deutsch  english
návrat na úvodní stránku...

Aktuality

30. 03. 2011

Novinky v naší knihovně

V průběhu července 2010 až ledna 2011 jsme do naší knihovny získali nové zahraniční publikace. více...

04. 03. 2011

Jihlavské memorandum

V závěru února 2011 proběhla tzv. Jihlavská schůzka, jako důsledek avizované a již připravované novelizace archeologické části památkového zákona. Na základě nejrůznějších prosakujících informací jsme se rozhodli oslovit kolegy pohybující se ve stejném archeologickém prostředí, to znamená v MPR a PZ měst, abychom se pokusili pojmenovat to, co nás při současné realizaci výzkumů tíží. Zároveň jsme chtěli najít výchozí stanoviska k tomu, jak archeologii chápeme a jak bychom do budoucna provádění záchranných archeologických výzkumů viděli. To, co nám přišlo podstatné a na čem jsme s hlasem takřka nerozborným shodli je obsaženo v Memorandu, které bylo postoupeno Ministerstvu kultury ČR. Memorandem se obracíme zvláště na pracovníky v oblasti archeologie a příbuzných společenských věd. Pokud se zněním Memoranda souhlasíte, podpořte jej prosím svým podpisem. více...

ilustrační fotografie